Komitety  •  Grupa robocze  •  Komitet

Nowe regulacje prawne dotyczące ochrony tzw. sygnalistów

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.
Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Passé

L'événement est terminé.

Polska, jak i pozostałe państwa UE są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów do krajowych porządków prawnych do 17 grudnia br.

Polska, jak i pozostałe państwa UE są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów do krajowych porządków prawnych do 17 grudnia br. Dyrektywa przewiduje konieczność wprowadzenia systemów raportowania nieprawidłowości oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających.

 

Celem szkolenia będzie przedstawienie obecnego stanu prawnego dotyczącego zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości. Chcielibyśmy wskazać różnice między obowiązkami i praktykami pracodawców poza sektorem bankowo-finansowym i w sektorze bankowo-finansowym, a następnie uzupełnić te informacje o najnowsze przepisy o sygnalistach. Te są objęte dyrektywą o sygnalistach, która ma być wdrożona do polskiego prawa do 17 grudnia 2021 roku. W obecnym stanie prawnym jedynie sektor bankowo-finansowy ma wypracowane przepisy i obowiązkowe procedury szczegółowe w ww. zakresie, jak i podmioty z kapitałem francuskim objęte tzw. Loi Sapin II. Chcemy, by nasze szkolenie było praktyczną refleksją w którym kierunku rozwijać wewnętrzne procedury, w tym kodeksy etyczne.

 

Prowadzący:

Joanna Jasiewicz, adwokat, członek zespołu prawa pracy warszawskiego biura Gide.

Magdalena Kalinowska, adwokat, członek zespołu prawa pracy warszawskiego biura Gide.

 

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1635171081/cru-1633014374/cru-1632752650/cru-1626190142/cru-1623831883/cru-1622197272/cru-1622132804/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Partner merytoryczny:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!