Nowe obowiązki firm w umowach z konsumentami


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, najpóźniej 13 czerwca br. musi wejść w życie ustawa o prawach konsumenta. Wprowadzone zostaną nowe zasady zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa (m.in. sklepy internetowe, telesprzedaż, sprzedaż bezpośrednia), jak również odstąpienia od tych umów. Pojawią się także nowe zasady (dotyczące wszystkich przedsiębiorców) rękojmi i gwarancji w umowach z konsumentem. Planowane nowelizacje nałożą szereg dodatkowych obowiązków głównie o charakterze informacyjnym na przedsiębiorców (przede wszystkim tych biorących udział w e-handlu), które mogą wymagać od nich zmian w zasadach prowadzonej dotychczas działalności, dlatego z głównymi założeniami projektu ustawy warto zapoznać się już dziś.

 

>

PROGRAM SPOTKANIA :

Zapraszamy przedsiębiorców (niezależnie od wielkości firmy, jak? prowadz?), którzy zawieraj? wszelkiego rodzaju umowy z konsumentami.

Podczas spotkania będziemy mówić m.in. o:

 ?               nowych obowi?zkach informacyjnych dla wszystkich przedsiębiorców zawieraj?cych umowy z konsumentami (m.in. telesprzedaż, sklepy internetowe, sprzedaż bezpośrednia)

 ?               wydłużonym terminie na odst?pienie od umowy

 ?               informacji o płatności za zwrot towaru

 ?               poszerzonym zakresie informacji przed zawarciem umowy dla umów zawieranych na odległość lub poza lokalem

 ?               zamówieniu z obowi?zkiem zapłaty

 ?               potwierdzeniu oferty złożonej przez telefon

 ?               nowych zasadach rękojmi i gwarancji przy sprzedaży

  

Prowadz?cy :

Adwokat Przemysław Wierzbicki - Wspólnik zarz?dzaj?cy kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni

Jest uznanym ekspertem w zakresie doradztwa zwi?zanego z zagadnieniami prawa konkurencji i ochrony konsumenta, jak również sporów dotycz?cych ochrony konkurencji.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego oraz w sporach s?dowych, w tym z zakresu usług finansowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu ochrony konsumenta dla firm świadcz?cych usługi masowe dla ludności, w tym z branży finansowej, telekomunikacyjnej i deweloperskiej. Reprezentował klientów w postępowaniach dotycz?cych naruszeń zbiorowych praw konsumentów, w tym przed UOKiK, SOKiK, UKE i URE.

Uczestniczył w precedensowych postępowaniach s?dowych, m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  
Jest autorem licznych artykułów prasowych i prelegentem na wielu konferencjach.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!