Negocjacje z kupcami

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zajęcia z cyklu "KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE DLA INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW"

>

Głównym celem szkolenia jest sprawić, by uczestnicy chętniej i bardziej odważnie wchodzili w pracę z kupcami przy stole negocjacyjnym. Kluczem do osi?gnięcia sukcesu jest zrozumienie procesu sprzedaży w całości oraz odkrycie stref wpływu, które trzyma w swoich rękach sprzedawca - inżynier.

Efektem szkolenia będzie umiejętność stawiania granic, zdolność przewidzenia priorytetów drugiej strony i świadome działanie w interesach obu stron.

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Prowadzenie negocjacji
 • Sterowanie procesem decyzyjnym

Program kursu :

Termin

Temat

22.02.2013

Jak oszczędzać czas w sprzedaży specjalistycznej i pozyskiwać projekty z potencjałem?

8.03.2013

Jak przeprowadzić spotkanie sprzedażowe? Praktyczny warsztat i check lista

22.03.2012

Jak zadawać pytania w trakcie spotkania sprzedażowego? Praktyczny warsztat

05.04.2013

Jak stworzyć ofertę wyróżniaj?c? się wobec konkurencji? Praktyczny warsztat angażowania Klienta w proces budowania oferty i przygotowywania specyfikacji produktu?

26.04.2013

Jak pracować z trudnymi Klientami?

17.05.2013

Jak prezentować produkt specjalistyczny, by odnieść sukces w sprzedaży? Praktyczny warsztat i sesja z kamer?

7.06.2013

Negocjacje z kupcami

21.06.2013

Jak tworzyć sieci powi?zań i rekomendacji w środowisku technicznym?

13 września 2013

Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.1,

27 września 2013

Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.2

Co nas wyróżnia?

 • Pogram dedykowany inżynierom - konsultantom
 • Modułowy program – elastyczny dobór szkoleń wg indywidualnych potrzeb
 • Trenerzy, z wykształcenia inżynierowie, z wieloletni? praktyk? sprzedażow?, dzisiaj wspieraj?cy firmy z różnych branż, w osi?ganiu konkretnych rezultatów sprzedażowych i finansowych
 • Warsztatowa formuła i praktyczne podejście do prezentowanych kompetencji
 • Nowatorski program, np. finanse dla inżynierów - konsultantów
 • Uznawany w środowiskach francuskich dyplom kompetencji (technico-commercial) sygnowany znakiem CCIFP (do jego uzyskania potrzebne jest wysokie zaangażowanie uczestników kursu)

Rezultaty:

Kurs to przede wszystkim możliwość uzyskania drugiej, wysokiej kompetencji handlowej u pracowników z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym. Kurs, oparty na systemie uczenia się dorosłych, inspiruje do dokonywania stałej analizy działań i wyci?gania wniosków. Dzięki takiej postawie firma uzyskuje pracownika:

 • Zainteresowanego stałym podejmowaniem działań pro-sprzedażowych i poszukiwaniem sposobów na osi?gnięcie większej efektywności zawodowej,
 • Zdolnego szacować rentowność planowanych działań i skoncentrowanego na osi?ganiu celów biznesowych,
 •   Zdolnego podejmować działania sprzedażowe dopasowane do rynku, wyróżniaj?ce go od konkurencji

Prowadz?cy :

Marcin Sałek – trener wiod?cy kursu i współautor jego koncepcji; absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalność: budowa podziemnych urz?dzeń i kopalń; praktyk sprzedaży i negocjacji w obszarze B2B, autor wielu działań naprawczych w zakresie systemów sprzedaży. Certyfikowany trener firm: Zenger Miller/ Learning International.   Autorytet w dziedzinie doskonalenia profesjonalnych kompetencji sprzedażowych. Ma za sob? setki godzin pracy z siłami sprzedaży wielu branż i specjalności – w formie szkoleń, instruktaży oraz interwencji w miejscu pracy (także u Klienta).Realizuje audyty efektywności funkcjonowania zespołów, szkoli z zakresów zarz?dzania, komunikacji, obsługi klienta. Interesuje się modelarstwem.

Szkolił m.in. w: 3M, Siemens, HP/Compaq, HCI, RR Donneley, Thomson, Alcatel, Polkomtel, Merck, Wizja TV/UPC, AMP, Deutsce Bank, BPH, PKO SA, PKO BP, Grundfos, Polfactor, Eden Springs, Oce, Vattenfall, Grupa Lotos, Peugeot Polska, Carserwis S.A., Dialog S.A., Ricoh Polska, Agora S.A., Infovide-Matrix S.A., Roche, Nepentes S.A. i inne.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!