Monitorowanie pracowników – czy dopuszczalne i na jakich zasadach?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przedmiotem spotkania będzie zagadnienie stosowania różnego rodzaju form monitorowania pracowników – monitoringu wizyjnego, przegl?dania poczty, nagrywania rozmów etc. Kwestia ta nie jest uregulowana w przepisach. Monitorowanie jest jednak powszechnie uznawane za dopuszczalne. Można i warto z niego korzystać. Wcześniej trzeba jednak poinformować o tym pracowników oraz wskazać cel i formy kontroli. Formy te musz? być proporcjonalne do celu i nie mog? nadmiernie ingerować w prywatność pracowników.

Powiemy o tym, w jaki sposób to prawidłowo uregulować, aby osi?gn?ć cel i nie narazić się na konsekwencje prawne.

Zagadnienia do poruszenia :

  • Praktyczne aspekty stosowania monitoringu w miejscu pracy – doświadczenia polskich pracodawców
  • Monitorowanie pracowników w świetle obowi?zuj?cych przepisów   - aktualny stan regulacji
  • Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy – czy dopuszczalne i jakie warunki musi spełnić pracodawca?
  • Inne formy nadzorowania pracowników (nagrywanie rozmów, przegl?danie poczty, oprogramowania lokalizuj?ce GPS)
  • Praktyczna ocena monitoringu innych form nadzorowania pracowników – czy warto i na jakich zasadach?

Osoba prowadz?ca seminarium:

Edyta Jagiełło, radca prawny, Raczkowski Paruch.

Radca Prawny, zajmuje się bież?c? obsług? spółek w zakresie prawa pracy oraz doradza Klientom w obszarach ochrony danych osobowych pracowników, w tym przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, wł?cznie z transferem danych za granicę. Obszar jej specjalizacji obejmuje także pracowniczo-prawne zagadnienia zwi?zane z międzynarodowymi transferami przedsiębiorstw. Jej Klientami s? między innymi wiod?ce spółki z branży IT, farmaceutycznej i turystycznej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!