Międzynarodowe Targi Pracy 2007

Hala Widowiskowo Sportowa Łuczniczka, Bydgoszcz, ul. Toruńska 59
See on map

Cena : -

Passé

L'événement est terminé.

>

Międzynarodowe Targi Pracy 2007 odbywaj? się pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Bydgoszczy. Partnerami targów s?: Powiatowy Urz?d Pracy w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, CKK „Wiatrak” oraz AIESEC. Głównym ich atutem jest bogata lista wystawców z różnych krajów, oraz szeroka kampania medialna. Dzięki temu jesteśmy wstanie zapewnić satysfakcję zarówno poszukuj?cym pracy w naszym regionie jak zagranic?. Pracę mog? znaleźć specjaliści z różnych dziedzin, jak również wszystkie firmy uczestnicz?c, które będ? mogły znaleźć odpowiednich kandydatów.
Targi organizowane przez Amadeus Art – oddział Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej na region kujawsko-pomorski we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy. Poszukuj?cy pracy zgłaszaj? się do poszczególnych stoisk, na których otrzymuj? kompletne informacje na temat wymogów przyszłego pracodawcy. Niektórzy wystawcy przeprowadzaj? wstępn? rekrutację.
Ponadto proponujemy różnorodne usługi zwi?zane z organizacj? Targów. Poczynaj?c od kompleksowej organizacji różnych indywidualnych form uczestnictwa, a kończ?c na zaprojektowaniu poszczególnych stoisk lub specjalnej reklamy w czasie odbywaj?cej się imprezy targowej.Międzynarodowe Targi Pracy maj? na celu spełnienie potrzeb wystawcy.Preferujemy wysoko wykwalifikowanych kandydatów i specjalistów. Dbamy także, aby nie zabrakło profesji poszukiwanych przez każdego wystawcę. Targi maj? na celu spełnienie interesu pracodawcy, który ł?czymy z oczekiwaniami osób poszukuj?cych pracy. W zwi?zku z tym kampanie reklamowe ukierunkowane s? na konkretne zapotrzebowania wystawców.
  Do współpracy zaprosiliśmy:
•       Pracodawców z całego regionu kujawsko-pomorskiego, jak również firmy z Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Hiszpanii
•       agencje doradztwa personalnego
•       organizacje i instytucje aktywizacji zawodowej
•       firmy szkoleniowo – doradcze
•       firmy ubezpieczeniowe, transportortowe, biura podróży, księgarnie i szkoły językowe, banki i firmy komputerowe
Spodziewamy się ponad 10 tysięcy osób poszukuj?cych nowych miejsc zatrudnienia.
Zapewniamy konkurencyjne ceny dla firm uczestnicz?cych w targach
Oferujemy najskuteczniejsz? formę pozyskania kadry pracowniczej na określone stanowiska, pocz?wszy od stanowisk szeregowych, pomocniczych, specjalistycznych, po kadrę kierownicz? niższego, średniego i wyższego szczebla. Nie zabraknie także osób poszukuj?cych pracy czasowej.
W tym celu przeprowadzamy kompleksow? kampanię reklamow? na różnych płaszczyznach, wykorzystuj?c wszystkie media oraz inne dostępne środki: poczynaj?c od prasy, poprzez stacje radiowe i telewizyjne, plakaty rozwieszane w centralnych punktach miasta i regionu, informacje na tablicach reklamowych przed wejściem na Targi, banery, na rozdawaniu ulotek reklamowych kończ?c.
Informacje o organizowanych przez nas Targach Pracy umieszczane przeważanie s? na pierwszych stronach gazet. Natomiast stacje radiowe i telewizyjne powtarzaj? informacje w wiadomościach. Bezpłatny wstęp na Targi, zapewnia frekwencję, a - w konsekwencji - uzyskanie konkretnych pracowników. Zapewniamy umieszczenie informacji o firmie i jej stałych lub czasowych procesach rekrutacyjnych na naszych stronach www oraz na stronach renomowanych portali internetowych i podmiotów wyspecjalizowanych w tematyce pracy, bior?cych udział w targach.
Kiedy i gdzie
Międzynarodowe Targi Pracy 2007 odbęd? się w dniach 13-14 Kwietnia 2007r.
W Hali Widowisko Sportowej Łuczniczka ul. Toruńska 59. Jest to miejsce świetnie rozpoznawane przez mieszkańców regionu, a z drugiej strony reprezentacyjne miejsce wystawiennicze. Dojechać tam można między innymi tramwajami linii 2 i 6 jak również wieloma innymi środkami komunikacji, które zatrzymuj? się przy Rondzie Toruńskim.

      
Targi stanowi? bardzo dobr? okazję do zaprezentowania Państwa firmy wśród potencjalnych przyszłych pracowników, do budowy wizerunku firmy oraz możliwość uzupełnienia niedoborów w zasobach ludzkich Państwa organizacji.

Wszystkie firmy, które nie wystawiaj? się na Targach, ale które maj? potrzeby rekrutacyjne zapraszamy do przekazania nam Państwa ofert pracy. Z przyjemności? będziemy reprezentować Państwa firmę podczas Targów Pracy.
W tym celu proszę o informację do dnia 10 kwietnia 2007 na adres joanna.jaroch@ccifp.pl

Dodatkowe informacje na temat Targów dostępne s? na stronie internetowej www.praca-europa.eu/node.php

Pozostaję do Państwa dyspozycji w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień
  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!