Mediacje - nowa jakość w biznesie

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Dlaczego warto mediować?

>

Mediacja to alternatywna – dla postępowania s?dowego lub arbitrażowego – metoda rozwi?zania sporu, także w biznesie. Stanowi tańszy, szybszy i skuteczniejszy sposób na rozwi?zanie konfliktu. Mediacja pozwala stronom na rozwi?zanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu s?dowego strony nie s? „przeciwnikami”, ale „partnerami” d?ż?cymi do osi?gnięcia wspólnego porozumienia. Osi?gane w mediacji rozwi?zanie musi   być dla obu stron satysfakcjonuj?ce: to klasyczna sytuacja „win-win”. Umiejętność osi?gnięcia porozumienia za pomoc? mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie.

Na spotkaniu odpowiemy   na pytania, jak wygl?da postępowanie mediacyjne, ile trwa i ile kosztuje oraz jaka jest rola mediatora. Wskażemy również   jak mediacja i zawarta w jej ramach ugoda może zast?pić wyrok s?du powszechnego.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby poznać tę formę rozwi?zywania konfliktów i wdrożyć j? do prowadzenia swojego biznesu.

Osoba prowadz?ca :

Mec. Ewelina Stobiecka - jest radc? prawnym, doktorem Nauk Prawnych, absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji UW oraz stypendystk? Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla struktur korporacyjnych, w prawie handlowym, prawie cywilnym - materialnym i procesowym oraz prawie pracy.

Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy negocjacji i mediacji, pozwalaj?cej wielokrotnie na pozas?dowe, szybkie i w rezultacie mniej kosztowne rozstrzygnięcie sporu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami. Mecenas Stobiecka wielokrotnie doradzała i prowadziła dla klientów kancelarii negocjacje z ich partnerami biznesowymi oraz uczestniczyła w rozstrzyganiu takich sporów w charakterze mediatora.

Jest mediatorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP w Warszawie.

Jej praktyka zawodowa obejmuje obsługę zarówno inwestorów rozpoczynaj?cych działalność na polskim rynku w różnych sektorach gospodarki jak i złożonych, wieloetapowych projektów dotycz?cych rozwoju lub ekspansji przedsiębiorstw, np. sieci handlowych.

Ewelina Stobiecka jest uważnym obserwatorem życia gospodarczego w Polsce i na świecie. Współpracowała przy kolejnych edycjach Raportu Banku Światowego „Doing Business” (Polska). Jest także autorem licznych publikacji o tematyce gospodarczo – prawnej w prasie branżowej i mediach ogólnopolskich a także częstym gościem programów telewizyjnych i komentatorem zagadnień z zakresu prawa.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!