KURS JĘZYKOWY - Francuski w księgowości i finansach (cz.1)

CCIFP, ul. Widok 8, 00-023, Warszawa, Polska
See on map

Cena : Cena za pełne dwudniowe szkolenie (17.05 i 24.05) wynosi 1200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1600 PLN pozostałe osoby.

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Intensywne, dwudniowe szkolenie z francuskiego języka specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w księgowości i finansach wg standardów polskich oraz francuskich.

Zajęcia odbywają się w dwa piątki : 17 oraz 24.05.2019

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy księgowych, tłumaczy języka francuskiego, osoby zajmujące się finansami w przedsiębiorstwie.

W programie:

1.    Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym: najważniejsze pojęcia

2.    Analiza podstawowych terminów księgowo-finansowych sprawiających szczególną trudność osobom pracującym we francuskojęzycznych firmach

3.    Zasady rachunkowości

 • Zasady stosowane w rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego - wprowadzenie
 • Plan kont (rachunkowość polska i francuska – podobieństwa i różnice)
 • Zasada podwójnego zapisu księgowego (księgi rachunkowe)
 • Księgowanie niektórych operacji zakupu i sprzedaży
 • Zamówienie, dostawa, fakturowanie (elementy treściowe na fakturach, faktura korygująca), sposoby płatności praktykowane we Francji, stosowane obniżki, pojęcie zadatku i zaliczki

4.    Szczegółowa analiza poszczególnych elementów sprawozdań finansowych

 • Bilans (aktywa i pasywa)
 • Rachunek wyników      
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Pojęcie kapitału operacyjnego i zapotrzebowanie na kapitał operacyjny
 • Sprawozdania finansowe sporządzane według międzynarodowych standardów  rachunkowości – części składowe i  różnice w nomenklaturze

5.    Kondycja finansowa przedsiębiorstwa

 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Pojęcie rentowności, płynności

6.    Źródła finansowania przedsiębiorstw

7.    Sposoby inwestowania (papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,  lokaty pieniężne) oraz strategie inwestycyjne.

8.    Bankowość

 • umowa rachunku bankowego
 • rodzaje kont bankowych
 • kredyty bankowe i ich rodzaje

9.    Wynagrodzenie i jego składniki

 • rodzaje składek obowiązkowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie (różnice w systemach podatkowych Polski i Francji)

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B2

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe, dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzenie

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!