Kurs języka polskiego dla "fałszywych" początkujących


CCIFP, Palc Trzech Krzyży 18,

Cena :
1 584 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz
1 944 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy: Worldwide School

72 godziny program kursu zakłada rozwijanie   podstawowych umiejętności językowych nabytych podczas wcześniejszych, wstępnych kontaktów z językiem polskim..
Kurs rozwija   umiejętności komunikacyjne potrzebne w pracy, w życiu codziennym oraz w życiu towarzyskim, zarówno w języku nieformalnym jak i formalnym, oficjalnym (   zawieranie znajomości, charakteryzowanie ludzi, prowadzenie rozmów telefonicznych, planowanie czasu i umawianie spotkań,   wyrażanie opinii,   formułowanie propozycji itp. ).

Typ kursu:                                                                     grupowy, współpraca specjalisty od wymowy
Poziom :                                                                            pocz?tkuj?cy wyższy
Liczba jednostek lekcyjnych:          72 x 45 min
Liczba spotkań:                                                    36  
Liczba uczestników:                                    5 – 10 osób


Zajęcia odbywaj? się w miłej atmosferze, daj? możliwość nawi?zania nowych kontaktów. Zapewniamy lekcje z doświadczonym, sympatycznym i znaj?cym język francuski lektorem oraz, na pocz?tku kursu, zajęcia z logoped?. Podczas zajęć używamy materiałów, przygotowanych specjalnie dla Państwa.
Cena kursu nie obejmuje kosztu podręcznika

Prowadz?cy szkolenie językowe:  
Worldwide School jest jedn? z największych szkół językowych, działaj?c? w Warszawie od 1991 roku. Szkoła cieszy się opini? profesjonalnej o wysokim poziomie nauczania, wyróżniona została elitarnym Znakiem Jakości PASE- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języka Angielskiego oraz zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Worldwide School jest laureatem konkursu Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości w roku 2002/2003, zorganizowanym przez Data Group, która w oparciu o specjalistyczne, rynkowe badania opinii klientów przyznaje to zaszczytne godło. Worldwide School otrzymała I miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół językowych przeprowadzonym przez magazyn NEWSWEEK jesieni? 2002 roku.
Joanna Dudek uzyskała dyplom Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku. Ukończyła kurs „Nauczanie języka polskiego jako obcego” na UJ, u profesora Miodunki, największego autorytetu w tej dziedzinie w Polsce. Joanna Dudek ma duże doświadczenie w uczeniu cudzoziemców języka polskiego. Przed podjęciem pracy dla Worldwide School uczyła przez rok języka polskiego w Krzemieńcu na Ukrainie a także prowadziła kursy w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ, zajęcia w firmach na zlecenie szkół językowych w Krakowie oraz wakacyjny kurs języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się bardzo dobrze językiem francuskim (certyfikat Universite de la Sorbonne Nouvelle-Paris III), rosyjskim, angielskim i ukraińskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami
Koszt uczestnictwa wynosi 1 584 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 1 944 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa     n ? 13701037 - 3300057-27001-1202

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie uczestnictwa traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
    

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!