Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs języka francuskiego prawniczego

Język : francuski

Zapisy zbierane są do :
Piątek 9 Październik 2020 - 18H30

Cena :
1299 zł
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Rejestracja została zamknięta z uwagi na brak wolnych miejsc. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z prawa francuskiego, polskiego i europejskiego!

 

Kurs odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Zoom.

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych w zakresie francuskiego języka prawniczego (grammaire juridique).

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim. Kurs oferuje ponadto dużą różnorodność ćwiczeń leksykalnych pozwalających na usystematyzowanie trudnych pojęć oraz ich prawidłowe użycie w kontekście. 

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób, dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

 

W programie:

  • omawianie różnych instytucji prawa francuskiego wraz z odniesieniem do prawa polskiego (prezentacje power point)
  • wspólna analiza francuskich tekstów prawniczych: ustawy, rozporządzenia, wyroki, umowy, korespondencja prawnicza, inne dokumenty o charakterze prawniczym  
  • ćwiczenia leksykalne przedstawiające pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego    
  • ćwiczenia ustne w zakresie sytuacji komunikacyjnych charakterystycznych dla języka prawniczego

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej, wyselekcjonowane materiały źródłowe oraz ćwiczenia.

 

Wymiar kursu i terminy spotkań:

Kurs trwa 15 tygodni, obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

Daty:

12.10.2020

19.10.2020

26.10.2020

02.11.2020

09.11.2020

16.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

07.12.2020

14.12.2020

21.12.2020

04.01.2021

11.01.2021

18.01.2021

25.01.2021

 

Maksymalna liczba uczestników - 8 osób

W przypadku dużego zainteresowania możliwość utworzenia drugiej grupy.

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19