Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs języka francuskiego prawniczego - moduł 1

ZOOM CCIFP,

Język :
francuski

Cena : 1499 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Kursu języka francuskiego prawniczego trwa od 3.10.22 do 16.01.23, w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30. Zapisy na ccifp@ccifp.pl.

Zajęcia odbywają się na platformie ZOOM w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30.

Kurs obejmuje 30 godzin szkoleniowych (15 spotkań po 90 minut).

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych w zakresie francuskiego języka prawniczego (grammaire juridique).

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim. Kurs oferuje ponadto dużą różnorodność ćwiczeń leksykalnych pozwalających na usystematyzowanie trudnych pojęć oraz ich prawidłowe użycie w kontekście. 

 

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób, dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

 

W programie:

  • omawianie różnych instytucji prawa francuskiego wraz z odniesieniem do prawa polskiego (prezentacje power point)
  • wspólna analiza francuskich tekstów prawniczych: ustawy, rozporządzenia, wyroki, umowy, korespondencja prawnicza, inne dokumenty o charakterze prawniczym  
  • ćwiczenia leksykalne przedstawiające pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego    
  • ćwiczenia ustne w zakresie sytuacji komunikacyjnych charakterystycznych dla języka prawniczego

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej, wyselekcjonowane materiały źródłowe oraz ćwiczenia.

Prowadzenie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!