Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs języka francuskiego prawniczego - moduł 1

Język : francuski

Zapisy zbierane są do :
Piątek 30 Wrzesień 2022 - 15H00

Cena :
1499 zł
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na kolejną edycję specjalistycznego kursu języka francuskiego prawniczego. Szkolenie nie jest przeznaczone dla tłumaczy.

 

Zajęcia odbywają się na platformie ZOOM w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30.

Kurs obejmuje 30 godzin szkoleniowych (15 spotkań po 90 minut).

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych w zakresie francuskiego języka prawniczego (grammaire juridique).

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim. Kurs oferuje ponadto dużą różnorodność ćwiczeń leksykalnych pozwalających na usystematyzowanie trudnych pojęć oraz ich prawidłowe użycie w kontekście. 

 

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób, dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

 

W programie:

  • omawianie różnych instytucji prawa francuskiego wraz z odniesieniem do prawa polskiego (prezentacje power point)
  • wspólna analiza francuskich tekstów prawniczych: ustawy, rozporządzenia, wyroki, umowy, korespondencja prawnicza, inne dokumenty o charakterze prawniczym  
  • ćwiczenia leksykalne przedstawiające pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego    
  • ćwiczenia ustne w zakresie sytuacji komunikacyjnych charakterystycznych dla języka prawniczego

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej, wyselekcjonowane materiały źródłowe oraz ćwiczenia.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!