Kto odniesie sukces w Unii Europejskiej ?


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18,

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy : Dynargie Poland

Ostatnie 12 lat charakteryzuje się w Polsce dużymi zmianami w szeroko pojętym życiu biznesowym. Pocz?tek lat 90-tych – to okres prywatyzacji i zmiany właścicieli. Koniec lat 90-tych i pierwsze lata XXI wieku – to globalizacja, pierwsze przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej, wpływ technologii informatycznych i komunikacyjnych na rynki finansowe i rynek pracy.

  Efekty tych zmian s? dobrze widoczne w 3 obszarach :
-  funckjonowanie przedsiębiorstwa
-  kadry zarz?dzaj?cej - menedżerów
-  spojrzenie pracownika na swoj? pracę i rozwój kariery

Program.

1.  Nowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa u progu wejścia do Unii Europejskiej oparte na przejściu :
-  Od działania reaktywnego do podejścia strategicznego
-  Od czynnika opartego na ilości do czynnika jakościowego
-  Od deczyji opartej na konkrtenej informacji do decyzji podyktowanej okolicznościami.

2.  Inna rola menedżera
-  Bardziej leader i coach niż osoba tylko egzekwuj?ca wyniki
-  Zarz?dzanie bardziej oparte na współpracy niż na przekazywaniu dyrektyw.
-  Jego status oparty jest bardziej na osi?ganych wynikach a nie pozycji jak? zajmuje.

Prowadz?cy:

Agnieszka Osuch  - Managing Partner et Senior Consultant Dynargie Poland
Dynargie - Firma doradczo-szkoleniowa w dziedzinie zarz?dzania zasobami ludzkimi powstała w 1982 roku   w Paryżu i Genewie. W 2003 Dynargie jest obecna w 13 krajach europejskich.


WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 17.09.2003)

2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!