Krakowskie Rendez-Vous Biznesu i zwiedzanie Krakowskiego Parku Technologicznego


Krakowski Park Technologiczny ul. Podole 60, 30-394 Kraków

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP (maks. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Krakowski Park Technologiczny (KPT) jest instytucj? otoczenia biznesu, która od lat skutecznie wspiera rozwój gospodarczy Małopolski, stara się w sposób zintegrowany i kompleksowy oddziaływać na regionaln? gospodarkę. Rozwój technologiczny województwa, rozwój przedsiębiorczości, promocja innowacyjności i nowych technologii, wreszcie tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu - to tylko niektóre z głównych działań Krakowskiego Parku Technologicznego, których realizacja możliwa jest dzięki uczestnictwu w wielu specjalistycznych projektach.

Przebieg spotkania:

18:00 Rejestracja
18:30 Oficjalne rozpoczęcie spotkania (Wojciech Przybylski, Prezes Zarz?du KPT)
18:35 Prezentacja aktualności CCIFP w Polsce i w regionie Kraków – Katowice
18:45  Prezentacja usług kilku firm startupowych działaj?cych w strukturach KPT i współpracuj?cych z francuskimi firmami (Autenti + Berrylife)
19:45 Zwiedzanie KPT
20:15 Networking przy lampce wina
21:45 Zakończenie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Partnerzy wydarzenia:

Kontakt :

Julien Hallier, Członek Rady i Przedstawiciel Regionalny (Kraków / Katowice), +48 504 967 661, julien.hallier@ccifp.pl

Monika Śniecińska, monika.sniecinska(@)ccifp.pl

*

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, od osób, które potwierdz? swoj? obecność, ale nie wezm? udziału i nie odwołaj? go na co najmniej dwa dni przed wydarzeniem (do 23.05.2017 wł?cznie), pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 150 PLN + VAT.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!