Korespondencja po francusku

Cena :
550 PLN firmy stowarszyone, 750 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data:                                                      20.02.2009

Godzina:                                           09:45 – 17:15

Czas trwania:                             staż językowy jednodniowy

Cena:                                                    550 PLN firmy stowarzyszone, 750 PLN niestowarzyszone

Grupa docelowa:

Osoby zajmuj?ce się w firmach redagowaniem korespondencji handlowej w języku francuskim oraz wszystkie osoby pragn?ce podnieść swoje umiejętności językowe w tej dziedzinie

Cel:

- zapoznanie się z zasadami stosowanymi w korespondencji handlowej oraz charakterystycznymi elementami

   stylu korespondencji handlowej

- opanowanie kluczowych zwrotów ułatwiaj?cych redagowanie pism

- nabycie umiejętności redagowanie pism tak, aby odnosiły skutek

- wzbogacenie słownictwa

W programie:

- wymogi formalne w korespondencji francuskiej

- zasady redagowania pism w języku francuskim

- kluczowe zwroty w pigułce oraz mini słowniczek synonimów

- rodzaje pism

- kilka sposobów na wzbogacenie stylu i osi?gnięcie zwięzłości

Po ukończeniu stażu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!