Kontrowersje w obszarze opodatkowania produktów spożywczych. Jak prawidłowo przypisać stawkę VAT?

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Klasyfikacja stawek VAT w branży spożywczej

>

Czy stawka VAT na chipsy, prażynki i nachosy jest taka sama? Czy ciastka o długim terminie przydatności powinny być opodatkowane podstawow? stawk? VAT? Jak? stawk? VAT należy opodatkować tortillę? Jak duże mog? być rozbieżności w stawkach VAT stosowanych na takie same lub podobne produkty spożywcze?

Zastosowanie stawki podatku VAT zależy od wielu czynników. Celem naszego warsztatu jest przybliżenie zasad prawidłowego ustalania stawek VAT na produkty spożywcze. Wspólnie omówimy zagadnienia zwi?zane z tym, jakie czynniki wpływaj? na zastosowanie danej stawki VAT, ustalimy zasady klasyfikacji produktów oraz wyjaśnimy w?tpliwe przypadki w tym zakresie. Przybliżymy również kwestie sporne, które były przedmiotem orzeczeń s?dów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i które w istotny sposób mog? wpłyn?ć na stosowanie stawek VAT na niektóre produkty przemysłu spożywczego.

Program dedykowany jest dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w przedsiębiorstwach. Zapraszamy przedstawicieli producentów, dystrybutorów oraz sieci sklepów.

Prowadz?cy:

Michał Krzewiński – doradca podatkowy TBA Consulting. Michał jest doradc? podatkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Od września 2013 roku jest udziałowcem i Członkiem Zarz?du w firmie doradczej HR Development Sp. z o.o., świadcz?cej usługi doradztwa podatkowego pod mark? TBA Consulting. Do sierpnia 2013 roku Michał był odpowiedzialny za praktykę podatkow? w międzynarodowej firmie doradczej Accace. Wcześniej, przez ponad 6 lat, pracował w dziale prawno-podatkowym PricewaterhouseCoopers. Przez wiele lat pracował również w administracji celnej i podatkowej. Specjalizuje się m.in. w zakresie podatku VAT oraz klasyfikacji towarów i usług.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!