Konferencja we Wrocławiu

Cena :
650 pln NETTO + 22% VAT/osobę - firmy stowarzyszone, 900 pln NETTO + 22% VAT/osobę - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce razem z kancelari? Wierzbowski Everseds oraz PricewaterhouseCoopers zaprasza na konferencje pt. „Sekurytyzacja  wierzytelności hipotecznych”. Konferencja odbędzie się 20 września w Warszawie i 27 września we Wrocławiu. Konferencja we Wrocławiu organizowana jest przy współpracy z Dolnośl?sk? Izb? Gospodarcz?.  

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI

  PARTNERZY MERYTORYCZNI KONFERENCJI:

  PATRONAT  KONFERENCJI O SEKURYTYZACJI WE WROCŁAWIU  :

PARTNERZY MEDIALNI

www.e-prawnik.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!