Komunikacja wewnętrzna

CCIFP: ul. Mokotowska 19 (budynek Renaissance)
See on map

Cena : 150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Magdalena Guillet z firmy Cegos

CEL:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będ? potrafili:
- Opanować narzędzia analizy i zrozumienia procesów zachodz?cych w firmie
- Zdefiniować potrzeby komunikacji wewnętrznej i przełożyć je na wymierne cele
- Tworzyć plany działania komunikacji wewnętrznej z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń w przedsiębiorstwie
- Ł?czyć i angażować osoby wymieniaj?ce informacje na wszystkich poziomach

PROGRAM:
I. Zdefiniować zadania komunikacji wewnętrznej
- Zidentyfikować przedmiotowe i podmiotowe składniki komunikacji wewnętrznej
- Określić rolę i kompetencje osoby odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzn?
- Nadać osobie na tym stanowisku rangę doradcy
- Zdiagnozować potrzeby i określić kierunki komunikacji

II. Stworzyć i wdrożyć plan komunikacji wewnętrznej
- Audyt systemu komunikacji wewnętrznej
- Wyznaczyć cele komunikacji i środki konieczne do mierzenia ich realizacji
- Określić przedmioty, obiekty, informacje i środki komunikacji wewnętrznej
- Wybierać priorytety, planować działania i kontrolować realizację
- Wycenić koszty

III. Ocena oraz modyfikacja dotychczasowych działań i istniej?cych narzędzi
- Określić różne poziomy oceny komunikacji
- Ocena jako składnik działań komunikacji wewnętrznej
- Udoskonalić wytyczne i narzędzia komunikacji wewnętrznej
- Wprowadzić nowe technologie

IV. Doskonalić swoje umiejętności w celu skutecznego "sprzedania" planu komunikacji w firmie
- Zalegalizować swoj? rolę jako konsultanta w celu zaangażowania uczestników procesu komunikacji
- Stworzyć sieć uczestników komunikacji
- Opanować techniki komunikacji w celu wykorzystania planu komunikacji wewnętrznej jako narzędzia postępu

Cegos: szkolenia otwarte: management, sprzedaż, obsługa klienta, zakup, marketing, finanse, zasoby ludzkie, sekretariat. Szkolenia zamknięte, "szyte na miarę". Doradztwo personalne, konsulting.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!