Komunikacja przez telefon w języku francuskim


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
450 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych w języku francuskim.

 

>

Celem szkolenia jest:

 • poprawa jakości komunikacji telefonicznej w jęz. francuskim
 • usunięcie blokady językowej, pojawiaj?cej się w czasie rozmów telefonicznych przeprowadzanych w jęz. obcym
 • zwiększenie płynności wypowiedzi
 • opanowanie niezbędnych zwrotów telefonicznych
 • wyeliminowanie złych praktyk językowych
 • nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach nieprzewidywalnych i trudnych
 • kształtowanie wizerunku firmy poprzez jakość rozmów telefonicznych

W programie:

 1. Diagnoza problemów uczestników w kontekście prowadzenia rozmów tel. w jęz. francuskim
 2. Prezentacja i opanowanie niezbędnych zwrotów używanych na poszczególnych etapach rozmowy telefonicznej
 3. Zwroty, których bezwzględnie należy unikać
 4. Praca nad efektownym stylem rozmowy telefonicznej: ton głosu, dykcja, intonacja
 5. Technika aktywnego słuchania w rozmowie telefonicznej
 6. Zadawanie pytań, argumentowanie, posługiwanie się językiem pozytywów i korzyści
 7. Sporz?dzanie notatek z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej
 8. Ustne raportowanie przełożonemu przebiegu przeprowadzonej rozmowy
 9. Różna tematyka przeprowadzanych rozmów telefonicznych

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego:  B1

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!