Komitet środowisko. Regulacje UE dot. tworzyw sztucznych (plastiku): nowe „strategie plastikowe” oraz ich kontekst prawny


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm członkowskich

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Serdecznie zapraszamy na komitet, podczas którego opowiemy, jakie wyzwania środowiskowe i społeczne wi?ż? się z wykorzystaniem „plastiku”, jakie regulacje UE s? w planach, jakie będ? skutki wejścia w życie zapisów zawartych w Strategii dot. Tworzyw Sztucznych i projektu dyrektywy dot. Single Use Plastic, jak się przygotować do zmian, jakie widzimy scenariusze dot. przyszłości;

Omówimy również:

  • aktualny stan prac legislacyjnych EU na temat single use plastic products;
  • produkty objęte restrykcjami;
  • kogo będzie obejmować dyrektywa: pojęcie prawne producenta i wprowadzenia do obrotu;
  • co z opakowaniami w kontekście opisanego projektu dyrektywy;
  • zagadnienia z aktualnie obowi?zuj?cej w Polsce ustawy o opakowaniach.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli firm produkuj?cych plastikowe produkty jednorazowego użytku jak i ich dystrybutorów i firm zajmuj?cych się ich przetwarzaniem
Ze względu na ograniczon? liczbę miejsc w komitecie mog? wzi?ć udział maksymalnie 2 osoby z firmy. Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego w godzinach 09:30 – 12:00.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!