Komitet Podatkowy nt. art. 15e. ustawy o CIT


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm członkowskich

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Podatki, który odbędzie się   dniu 11 grudnia w godz. 14.00-16.00, aby porozmawiać o art. 15e ustawy o CIT.   Istota przepisu polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw do wartości niematerialnych i prawnych.  

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami odnośnie stosowania przedmiotowego artykułu w praktyce, tj. klasyfikacja kosztów jako bezpośrednio zwi?zanych z przychodami oraz doświadczeń w ubieganiu się o standardow? APA (wiedz?c, że ci?gle nie została przygotowana przez Ministerstwo Finansów procedura uproszczonej APA).

Spotkanie będzie moderowane przez Ewelinę Stamblewska-Urbaniak oraz   Pawła Tońskiego z CRIDO. Komitet odbędzie się w języku polskim i jest przede wszystkim skierowany do praktyków, liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

  Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do 7 grudnia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!