Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Finanse i Podatki

Komitet Podatkowo-Finansowy | Polska implementacja BEPS 2 Filar 2 (globalny minimalny podatek / opodatkowanie wyrównawcze). Wpływ na efektywność stosowanych ulg podatkowych.

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne przeznaczone dla wszystkich firm członkowskich IGCC.

Wydarzenie stacjonarne. Możliwość udziału online dla firm spoza Warszawy. Ograniczona liczba miejsc dla firm doradczych.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie poświęcone projektowi polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.

Spotkanie poświęcone będzie projektowi polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który ujrzał światło dzienne 25 kwietnia br. Projekt ustawy stanowi implementację postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 o globalnym minimalnym opodatkowania. Opodatkowanie wyrównawcze przewiduje, że grupy kapitałowe o skonsolidowanych przychodach księgowych wynoszących co najmniej 750 mln EUR będą zobowiązane do dopłacenia podatku wyrównawczego (uzupełniającego), jeżeli ich efektywna stawka opodatkowania (ETR) obliczana według szczególnej formuły z tytułu działalności w danym państwie (jurysdykcji) jest niższa niż 15%. Oprócz ryzyka dodatkowego obciążenia podatkowego, z nowym reżimem wiązać się będą rozbudowane obowiązki analityczne i sprawozdawcze.

Dodatkowo, ze względu na korzyści podatkowe wynikające z ulg podatkowych, opodatkowanie wyrównawcze ma szczególne znaczenie dla spółek korzystających z tego rodzaju preferencji.

W związku z tym, żeby umożliwić odpowiednie przygotowanie się do nowych obowiązków, w ramach spotkania specjaliści EY przedstawią, ze szczególnym akcentem na aspekty praktyczne, następujące zagadnienia na gruncie projektu polskiej ustawy implementującej unijną dyrektywę, czyli:

 • omówią kluczowe zasady działania nowego reżimu opodatkowania – opodatkowania wyrównawczego, w tym przedstawią nowe mechanizmy wynikające z projektu polskiej ustawy oraz skomentują ewentualne różnicy pomiędzy standardem krajowym a modelem OECD i UE;
 • wyjaśnią kogo i w jakim zakresie nowe regulacje będą obowiązywały;
 • wskażą obowiązki stojące w najbliższym czasie przed polskimi spółkami oraz jak się do nich przygotować;
 • przedstawią działanie testu pozwalającego określić, czy polska spółka może korzystać z uproszczonych zasad w ramach nowego reżimu;
 • omówią kluczowe informacje niezbędne na potrzeby kalkulacji opodatkowania wyrównawczego (w wersji pełnej oraz uproszczonej), potencjalne źródła tych danych oraz możliwe luki;
 • przedstawią główne założenia procesu raportowania według nowych wymogów;
 • wskażą wpływ opodatkowania wyrównawczego na efektywność podatkową ulg podatkowych, takich jak na ulga B+R lub zwolnienie strefowe; oraz
 • zaprezentują podstawowe mechanizmy łagodzące negatywny wpływ opodatkowania wyrównawczego na efektywność stosowanych ulg podatkowych.

Spotkanie poprowadzą eksperci EY Polska: 

 • Hubert Rogoziński, partner w zespole Financial Accounting Advisory Services.
 • dr Filip Majdowski, dyrektor w zespole International Tax and Transaction Services, były doradca Ministra Finansów, polski negocjator BEPS 2.0., członek Komitetu Sterującego OECD/G20 projektu BEPS 2.0.
 • Arkadiusz Kołłątaj, starszy menedżer w zespole International Tax and Transaction Services.
 • Anna Pypkowska, menedżer w zespole International Tax and Transaction Services.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. 


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

Prowadzenie

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!