Webinar  •  COVID-19  •  Komitet Finanse i Podatki

Komitet podatkowo-finansowy: Ceny transferowe

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie online w dniu 22 marca, godzina 14:00 z Eweliną Stamblewską-Urbaniak z firmy Crido.

Celem spotkania będzie przybliżenie nowych przepisów w zakresie dokumentowania transakcji rajowych w tym należytej staranności oraz omówienia projektu objaśnień MF w tym zakresie. Zwracamy uwagę, że obowiązujące od 2021 roku regulacje nakładają na firmy nowe obowiązki w zakresie weryfikacji kontrahentów (również tych niepowiązanych) na okoliczność dokonywania przez nich transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Wg projektu objaśnień w przypadku, gdy nasz kontrahent (również niepowiązany) będzie realizował jakiekolwiek transakcje z krajami rajowymi wówczas będzie istniał obowiązek udokumentowania naszej transakcji z tym kontrahentem. Dotyczy to zarówno transakcji kosztowych, jak i przychodowych.

 

Do 20 kwietnia można składać uwagi do projektu objaśnień. Jesteśmy zdania, że nowe regulacje są nieproporcjonalne, nie prowadzą do osiągnięcia celu fiskalnego i przede wszystkim wiążą się z nadmiernym ciężarem administracyjnym. Podczas spotkania chętnie również wysłuchamy praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowych regulacji oraz ustalimy jakie kroki jako Izba możemy podjąć, aby wpłynąć na interpretację nowych przepisów.

 

Link do projektu objaśnień: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-domniemanie-oraz-nalezyta-starannosc-w-cenach-transferowych/

 

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Partner merytoryczny:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!