Komitet podatki Biała Księga CCIFP


Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na drugie spotkanie Komitetu, które ma na celu wypracowanie stanowiska CCIFP w obszarze podatków. Podczas spotkania omówimy przesłane postulaty i propozycje firm dotyczące nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce.

 

>

SYNTEZA WYBRANYCH PROBLEMÓW I ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE PODATKÓW

A. KATEGORIA: VAT

 1. Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentuj?cej transakcję opodatkowan? lub zwolnion?
 2. Definicja prezentu o małej wartości
 3. Wymagania dla zastosowania stawki 0% przy WDT
 4. Nowe wymagania przy WNT zwi?zane z odliczeniem podatku naliczonego
 5. Grupy podatkowe
 6. Przyspieszony zwrot VAT
 7. Przy rozliczeniu kwartalnym zapłata zaliczek miesięcznych w dwóch pierwszych miesi?cach kwartału
 8. Opodatkowanie aportów
 9. Rozliczanie nabycia i wykorzystania samochodów w ramach działalności gospodarczej
 10. Rozliczanie podatku VAT zapłaconego na nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych
 11. Opodatkowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych
 12. Opodatkowanie usług budowlano-montażowych

  B. KATEGORIA: PODATKI DOCHODOWE

 1. Zwolnienie z podatku dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych
 2. Negatywne skutki zwi?zane z wprowadzeniem przepisów nakazuj?cych dokonanie korekty kosztów podatkowych w przypadku opóźnionych płatności lub zobowi?zań o długim terminie zapłaty
 3. Rozliczanie straty.
 4. Ustalenie wartości firmy
 5. Usługi menedżerskie
 6. Ryczałty z tytułu wykorzystania samochodów osobowych
 7. Wydatki na reprezentację
 8. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na podwyższenie kapitału
 9. Ustalanie dochodu/straty
 10. Rabaty udzielone na przełomie roku podatkowego
 11. Limity dla dokumentacji cen transferowych

C. KATEGORIA: ORDYNACJA PODATKOWA

 1.   Możliwość prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie
 2. Przerwanie przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego
 3. Wstrzymanie wykonania decyzji
 4. Zabezpieczenia zobowi?zań podatkowych
 5. Zakres ochrony wynikaj?cej z indywidualnej interpretacji podatkowej
 6. Rozbieżne indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych

D. KATEGORIA: PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

 1. Podwójne opodatkowanie operacji podwyższenia kapitału
 2. Sprzedaż instrumentów finansowych
 3. Zbyt w?ski zakres zwolnienia z PCC przy ł?czeniu spółek
 4. Konieczność zapłaty PCC przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobow?

Osoby zainteresowane otrzymaniem roboczego rozdziału "Podatki", prosimy o kontakt.

Komitet ds. Podatków odbędzie się 8 stycznia 2015 w godz. 9.30 – 11.30 w CCIFP (ul. Widok 8).

Moderatorem spotkania będzie mecenas Andrzej Dębiec, Partner kancelarii Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska).

Bardzo dziękuję za przesłane już postulaty i zachęcam do dalszego wł?czania się w tę ważn? inicjatywę.   Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności oraz o przesyłanie postulatów do dnia 19.12.2014.

Kontakt: Joanna Jaroch-Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl, tel. 022 690 68 83.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!