Komitet Nieruchomości w języku francuskim

Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : bezpłatne dla firm członkowskich

Passé

L'événement est terminé.

>

W trakcie spotkania zostan? przedstawione i poddane pod dyskusję najważniejsze założenia następuj?cych aktów prawnych i ich projektów:

  • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne, tj. ustawy wprowadzaj?cej tzw. podatek od centrów handlowych,
  • obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
  • nowej wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, uwzględniaj?cej zmiany zgłoszone w ramach zakończonych konsultacji publicznych, a jeżeli do czasu spotkania zostan? opublikowane projekty ustawy wprowadzaj?cej kodeks oraz ustaw okołokodeksowych – również tych projektów,
  • ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotycz?cych nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, a także przeprowadzona zostanie dyskusja na temat działań komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotycz?cych nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tzw. komisji reprywatyzacyjnej).

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim, dnia 6 marca 2018, w godz. 9.00-11.00   w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ul. Widok 8.
Szczególnie zapraszamy firmy z sektora: konstrukcyjno-budowlanego, nieruchomości, handlu, hotelarstwa (z uwagi na charakter spotkania, pula miejsc dla firm doradczych jest ograniczona).

Spotkanie zostanie poprowadzone przez Andrzeja Lulkę – radcę prawnego z kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!