Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe HR

Komitet HR: Praca zdalna. Nowelizacja Kodeksu Pracy

Język :
Polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne
Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Komitecie HR, podczas którego zapoznamy się z propozycją nowelizacji Kodeksu Pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Komitecie HR, podczas którego zapoznamy się z propozycją nowelizacji Kodeksu Pracy oraz będziemy mieli możliwość dyskusji nad Państwa postulatami, które następnie zaprezentujemy w ramach konsultacji publicznych.

 

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają  na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji społecznych, które mają na celu dostosowanie projektowanych zmian do rzeczywistych potrzeb pracodawców oraz pracowników. Założeniem projektu jest uregulowanie na poziomie ogólnym często istniejącej u pracodawców pracy w formie zdalnej (tzw. „home office”), która jest regulowana przepisami wewnętrznymi pracodawców, a na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego została częściowo uregulowana ustawowo.

Projektowane zmiany zakładają m.in.:

 1. wprowadzenie definicji pracy zdalnej,
 2. sposób ustalania pracy zdalnej (przez uzgodnienia stron lub z polecenia pracodawcy) oraz określania jej zasad,
 3. sposób rezygnacji z formy pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika,
 4. uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym unormowanie zasad kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
 5. ustanowienie zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zagwarantowaniu pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;
 7. wprowadzeniu szczególnych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. umożliwieniu pracownikowi przekazywania wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Agenda:

 1. Powitanie, wprowadzenie do tematyki spotkania
 2. Krótkie omówienie obecnych regulacji ustawowych
 3. Proponowane zmiany – rezygnacja z regulacji dotyczących telepracy i zastąpienie ich uregulowaniami w zakresie pracy zdalnej – co zmieni się dla pracodawców i pracowników?
 4. Przewidywane podatkowe skutki zmian
 5. Omówienie proponowanych przez uczestników uwag i propozycji wprowadzenia zmian do projektu ustawy
 6. Podsumowanie spotkania i zakończenie

 

 

Spotkanie poprowadzą ekspertki : Agnieszka Boncławek, Katarzyna Małaniuk, Monika Spotowska oraz Anna Kościelny z Rödl & Partner, które jednocześnie merytorycznie wesprą CCIFP w przygotowywaniu stanowiska.

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1622202093/cru-1620850084/cru-1618994309/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!