Komitet ds. PPP

CCIFP, Widok 8
See on map

Język :
polski

Cena : Spotkanie bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Przegląd i dyskusja na temat aktualnych projektów PPP przygotowanych lub ogłoszonych przez podmioty publiczne. Zapraszamy na spotkanie Komitetu PPP, podczas którego porozmawiamy o projektach, które niedawno zostały ogłoszone przez podmioty publiczne lub, które mają zostać ogłoszone wkrótce.

>

Celem spotkania jest wymiana pogl?dów na temat tych inwestycji pod k?tem ich opłacalności dla partnerów prywatnych oraz prawidłowego przygotowania od strony prawnej, finansowej i technicznej. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. projektów realizowanych w sektorze ochrony zdrowia, gospodarki odpadami, transportu, budownictwa komunalnego i oświetlenia.

W drugiej części spotkania, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia na rynku polskim, poruszone zostan? zagadnienia prawne, istotne dla dalszego rozwoju PPP, jak również ostatnie zmiany do ustawy PZP maj?ce wpływ na wybór partnera prywatnego.

Komitet PPP poprowadz? Agnieszka Ferek i Marta Paluszyńska z kancelarii Baker McKenzie.

Spotkanie bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22.11.2013 na adres: joanna.jaroch@ccifp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!