Komitet ds. nieruchomości - Kodeks Urbanistyczno - Budowlany


ulica Widok 8 Warszawa - siedziba CCIFP

Język : francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Powołana przez premiera Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego pragnie do końca roku 2014 zakończyć prace nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Będzie on całościowo regulował proces inwestycyjno-budowlany w Polsce, dot?d normowany wieloma aktami prawnymi.

Projekt kodeksu dotyczy głównie :

  • wzmocnienia roli planowania przestrzennego w gminach
  • zmian w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • publikowania w internecie informacji dotycz?cych postępowania administracyjnego w sprawie dużych inwestycji, maj?cych wpływ na środowisko
  • utworzenia Krajowego Rejestru Budowlanego.

Moderator spotkania: mec. Andrzej Lulka, kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy.

Zachęcamy do przesyłania Państwa postulatów do dnia 17.12.2014 na adres: joanna.jaroch@ccifp.pl.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez formularz zapisu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Obecnie istnieje 6 komitetów tematycznych : CSR, Energetyka i Środowisko, Podatki, Partnerstwo publiczno-prywatne HR oraz Nieruchomości. Więcej informacji na temat Komitetów CCIFP znajdziecie Państwo tutaj >>>

Podstawowe d?żenia Komitetów CCIFP to:

  • Wypracowywanie wspólnych stanowisk, dokumentów, rekomendacji niezbędnych do reprezentowania interesów firm stowarzyszonych w CCIFP.
  • Organizowanie spotkań z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii celem pozyskiwania rzetelnych informacji o bież?cej sytuacji w danym obszarze.
  • Stworzenie miejsca dyskusji i refleksji w zakresie różnorodnych dziedzin interesuj?cych z punktu widzenia firm członkowskich.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania nowych problemów zwi?zanych z rynkiem nieruchomości i budownictwa, które napotykacie Państwo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji oraz pełne wydanie Białej Księgi: >>>>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!