Komitet CSR - programy wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy


siedziba PwC, al. Armii Ludowej 14

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Młodzi ludzie, wchodzący na rynek pracy, mają często kłopoty z odpowiednim wyborem ścieżki zawodowej, wyszukaniem odpowiedniego stażu i pierwszego zatrudnienia. Rolą firm powinno być zatem wspieranie ich w podejmowaniu odpowiedzialnych wyborów, dopasowanych do ich kwalifikacji. Takie działania nie tylko wspierają młodych ludzi u progu kariery, ale również mogą przynieść wiele korzyści dla firm.

 

>

Według statystyk, osoby w wieku 18-25 s? w największym stopniu zagrożone bezrobociem. Grupa ta wymaga zatem wsparcia nie tylko przez instytucje, ale również przez firmy, które mog? wykształcić sobie lojalnych i zaangażowanych pracowników.

Na najbliższym spotkaniu Komitetu CSR porozmawiamy zatem z ekspertami o działaniach podejmowanych przez firmy w obszarze wsparcia dla osób wchodz?cych na rynek pracy. Pokażemy projekty prowadzone przez firmę PwC oraz Fundację Szczęśliwej Drogi i zaprosimy Państwa do dyskusji i dzielenia się dobrymi praktykami z tego obszaru.

Prosimy o potwierdzeni udziału do 5 lipca, poprzez formularz zapisu na stronie.

Więcej informacji: Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!