Komitet CSR - jak firma może dbać o środowisko naturalne?


siedziba Bureau Veritas, ul. Migdałowa 4

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu CSR, które tym razem będzie poświęcone kwestii ochrony środowiska. Powiemy o dostępnych certyfikatach i normach ekologicznych, które firma może wykorzystać w polityce CSR, a także pokażemy konkretne przykłady projektów realizowanych przez firmy francuskie.

 

>

Pierwsz? część spotkania poprowadzi ekspert z firmy Bureau Veritas i przedstawi panoramę dostępnych na rynku certyfikatów i norm, które pozwalaj? firmom na zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

W części drugiej firma Antalis przedstawi najnowsze rozwi?zania w zakresie wykorzystania papieru ekologicznego w działalności marketingowej i poligraficznej, natomiast firma KPMG opowie o prowadzonych przez ni? działaniach dotycz?cych środowiska naturalnego, na przykładzie projektu "No Printing Day".

Do udziału zapraszamy wszystkie firmy, które chc? podzielić się swoimi doświadczeniami w obszarze CSR lub dopiero planuj? rozpoczęcie działań w tym zakresie.

Spotkanie bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18.10.2013 na adres mariusz.kielich(@)ccifp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Więcej informacji: Mariusz Kielich, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel. 022 690 68 95.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!