Kolacja-debata z prof. Witoldem Orłowskim

Hotel Novotel Warszawa-Centrum, Marszalkowska 96/98
See on map

Cena : 200 PLN + VAT / firmy stowarzyszone w CCIFP
300 PLN + VAT / firmy nie-stowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce  ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwsz?, powakacyjn? kolację-debatę

„Polska a gospodarka światowa: czy grozi nam recesja?”

Gościem debaty będzie    Prof. Witold Orłowski -Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers. Makroekonomista, specjalizuj?cy się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Były doradca ekonomiczny Prezydenta RP. Jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE.

Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1993-97 w Banku Światowym. W latach 2001-2005 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Autor 6 ksi?żek i 140 innych publikacji naukowych.


Zapraszamy Państwa do gor?cej dyskusji.

Czy kryzys w gospodarce światowej wpłynie na kondycję polskiej gospodarki?

Jeśli tak, to jakie sektory s? najbardziej narażone na recesję?

Jak długo możemy spodziewać się wpływów recesji?

Jak skutki ewentualnej recesji postrzegaj? przedsiębiorcy prowadz?cy działalność w Polsce?

Warunki uczestnictwa oraz formularz zapisu w zał?czniku (jedynie zgłoszenia na podstawie zał?czonego formularza będ? akceptowane).

Prosimy o potwierdzanie obecności do 5 września 2008.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!