Klub Wymiany Doświadczeń Zawodowych dla Dyrektorów Zasobów Ludzkich

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Kontynuuj?c tradycję Klubów Wymiany Doświadczeń Zawodowych Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce proponuje nieco zmienion? formułe spotkań.

Członkowstwo w Klubie jest bezpłatne i imienne. Kluby to struktura nieformalna, powstała dzięki aktywności osób zainteresowanych przynależności? do danego Klubu, jak i jego współtworzeniem. W ramach Klubu spotykaj? się osoby tego samego zawodu lub specjalizacji w celu konstruktywnej wymiany doświadczeń i wiedzy, oraz wzajemnego poznania się.  

Celem pierwszego w tym roku spotkania Klubu Wymiany Doświadczeń Zawodowych dla Dyrektorów Zasobów Ludzkich będzie poznanie wzajemnych oczekiwań, jak również ustalenie zasad funkcjonowania Klubu.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!