Klub Wymiany Doświadczeń Zawodowych dla Dyrektorów Finansowych

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prosimy o potwierdzenie obecności:
Katarzyna Matuszewicz - Dziawa, tel.: (+22) 696 75 81, e-mail: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

Uczestnicy poprzedniego spotkania zaproponowali rozwinięcie następuj?cych tematów:

  - Zmiany w prawie polskim.
  - Kontakty z Urzędem Skarbowym.
  - Nieruchomości: tematyka zwi?zana z urzędowymi pozowoleniami na budowę.
  - Pokrycie strat.
  - Klient: zagadnienia prawne.
  - Zarz?dzanie kosztami marketingu  i promocji firmy.
  - VAT: odpowiedzialność prawna przedsiębiorstw.
  - Ceny transferowe.
  - Kilka praktycznych rozwi?zań budżetowych.

Czekamy na Państwa propozycje.    

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!