Klub PPP

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na spotkaniuKlubu PPP, które odbędzie się wsiedzibie CCIFP, ul Mokotowska 19 w środę, w dniu 14 października 2009 w godz. 9.00-11.00.

Tematem spotkania będzie Przebieg projektu w modelu PPP - zagadnienia prawne; prowadzone przez kancelarię Lovells.

Przewidziana jest bardziej dyskusja wspólna niż prezentacja.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Tłumaczenie nie jest zapewnione.


Opis tematu:

Z pocz?tkiem 2009 r. uchwalone zostały nowe ustawy o PPP i koncesjach. Powszechnie wskazuje się, iż s? one lepsze od poprzednich uregulowań, ramowe i pozostawiaj?ce znaczn? swobodę stronom umowy. Przygotowuj?c przedsięwzięcie w modelu PPP napotkać można jednak wiele w?tpliwości, co do wyboru odpowiedniego modelu transakcji, zastosowania odpowiedniego typu postępowania w przedmiocie wyboru partnera, podziału ryzyk czy też zasad wypłaty wynagrodzenia oraz rozporz?dzania maj?tkiem publicznym. Zagadnienia problemowe zostan? wskazane podczas omawiania poszczególnych etapów hipotetycznego przedsięwzięcia w modelu PPP. Przedstawimy także istotne kwestie praktyczne, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach specyfikacji oraz w umowie o PPP. Zwrócimy uwagę na szczególne cechy tych transakcji, jakimi s? np. specyfikacja rezultatu, zasada value for money czy też specyficzny mechanizm płatności. Na zakończenie przedstawimy przykład transakcji, której koszty okazały się znacznie wyższe z uwagi na wyst?pienie okoliczności, których nikt wcześniej nie przewidział.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!