KLUB MARKETINGU: Audyt Mediowy_

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

  - Jak unikn?ć najczęstszych pułapek zwi?zanych z zakupem i planowaniem mediów?
  - Audyt mediowy jest coraz bardziej popularn? usług? w Europie. Czy przebije się w Polsce?
  - Czy lokalne firmy audytorskie s? w pełni przygotowane do audytu strategii?
  - Jakie korzyści płyn? z audytu mediowego dla klientów?

W dyskusji wezma udzial przedstawiciele polskich firm audytorskich, przedstawiciele Stowarzyszenia Agencji Reklamowych oraz Stowarzyszenia Wytworcow Produktow Markowych Pro Marka.

Spotkania Klubu Marketingu sa wspóln? inicjatyw? Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Polsce i Magazynu Marketingu i Sprzedaży "Brief". Udział w spotkaniach jest bezpłatny i ograniczony wył?cznie do firm stowarzyszonych.

Uprzejmie prosimy o przekazanie tego zaproszenia osobom zajmujacym sie marketingiem w Panstwa firmie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!