Klub Kobiecego Biznesu - non violent communication

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Gościem CCIFP i Haliny Piaseckiej będzie Dorota Duszyńska -entuzjastyczna liderka zmiany i rozwoju oraz propagatorka wykorzystywania zdobyczy psychologii w zarz?dzaniu i biznesie. Fanka samoorganizuj?cych się zespołów i Non Violent Communication.

  Lider z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarz?dzaniu zasobami ludzkimi w budowaniu zorientowanej na klienta i rozwoju organizacji funkcji HR; rekrutacji i zarz?dzania talentami, komunikacji, rozwoju przywództwa, zarz?dzania zmianami w kulturze i organizacjach, wynagrodzeń i świadczeń, restrukturyzacji w organizacjach produkcyjnych i handlowych.

Wspieranie rozwoju biznesu poprzez skuteczne procesy HR traktuje jako misję.

Spotkanie odbedzie się w przestrzeni WORKIN, w budynku biurowo-usługowym Plac Zamkowy – Business with Heritage, położonego przy ul. Senatorskiej 2 w Warszawie, którego właścicielem jest  Senatorska Investment Sp. z o.o.

Na uczestniczki czekaj?   niespodzianki przygotowane przez ALES GROUPE.

Kontakt:

Мagdalena Wołowska,  tel.: +48 (22) 690 68 81,  magdalena.wolowska(@)ccifp.pl

Partnerzy spotkania:

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin