Klub Inwestycji Publiczno-Prywatnych 13 kwietnia

Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, Warszawa
See on map

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

>

Długofalowa strategia rozwoju Miasta Sopotu ze szczególnym uwzględnieniem planu rewitalizacji centrum miasta wraz z dworcem PKP w formule  PPP

DATA :           wtorek, 13 kwietnia 2010, godz. 09:00 - 12:00
MIEJSCE:     Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, Warszawa

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany projekt rewitalizacji dworca w Sopocie i terenów przydworcowych, który jest pionierskim projektem zakładaj?cym rewitalizację terenów miejskich przy współpracy PKP z udziałem partnera prywatnego. Projekt jest atrakcyjny nie tylko z uwagi na jego atuty ekonomiczne, ale również z uwagi na jego precedensowy charakter, który może zapocz?tkować serię podobnych projektów w wielu innych miastach.

Po prezentacji Projektu przez przedstawicieli Gminy Miasta Sopotu, eksperci z Kancelarii Salans omówi? aspekty prawne projektów infrastrukturalnych realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentacja obejmie kwestie struktury PPP, procedury wyboru partnera prywatnego, finansowania i „bankowalności” projektów oraz aspekty podatkowe.

Plan prezentacji obejmuje szerokie spektrum aspektów prawnych istotnych dla przedstawicieli biznesu zainteresowanych przeprowadzeniem b?dź finansowaniem projektów infrastrukturalnych w trybie PPP w Polsce.

Plany rozwoju miasta Sopotu s? ściśle powi?zane z przyjętym Planem Strategicznym Miasta Sopotu, który ma na celu określenie metod przygotowania i realizacji działań administracyjno – gospodarczych, maj?cych służyć wszechstronnemu rozwojowi miasta. Sopot jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które już od 1996 roku posiada i systematycznie realizuje plan strategiczny.

Podstawowe cele, które określa plan, to:

 1. Zdrowe miasto, w którym walory przyrodniczo-krajobrazowe s? utrzymane i wykorzystane z myśl? o rozwoju funkcji uzdrowiskowej służ?cej poprawie warunków pracy i życia mieszkańców;
 2. Miasto bezpieczne i życzliwe ludziom, w którym dba się o życie, zdrowie, maj?tek mieszkańców i przyjezdnych;
 3. Miasto turystyki, rekreacji i rozrywki przez cały rok;
 4. Miasto ładu przestrzennego, zadbanych domów i sprawnej infrastruktury technicznej;
 5. Miasto kultury i nauki, miejsce organizowania kongresów i innych spotkań

Agenda:

  

9.00 Rejestracja

  

Zagospodarowanie terenów przydworcowych na przykładzie Sopotu, Paweł Orłowski, Wiceprezydent Miasta Sopotu

 • Cele i zakres przedsięwzięcia
 • Lokalizacja przedsięwzięcia
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Możliwy program funkcjonalny przedsięwzięcia i realizacja funkcji dworcowej

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych, Paweł Olczyk, PKP

Aspekty prawne przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule PPP na przykładzie projektu Miasta Sopot

 • Możliwe formuły prawne realizacji przedsięwzięcia z udziałem podmiotu publicznego i partnera prywatnego: PPP, koncesje na roboty budowlane lub usługi, inne rozwi?zania, Bartosz Clemenz, Counsel, radca prawny, Salans
 • Procedura wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy, Aldona Kowalczyk, Counsel, radca prawny, Salans
 • Optymalne rozwi?zania podatkowe i finansowania przedsięwzięcia, Cezary Przygodzki, doradca podatkowy, Counsel; Mateusz Toczyski, Partner, Salans

Dyskusja

  

12.00 Zakończenie spotkania

Partner

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 9 kwietnia 2010.

Celem spotkań Klubu PPP jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w dziedzinie inwestycji i PPP. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!