Klub HR: Outsourcing recepcji czyli komu zlecić pierwsze wrażenie


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Pierwszy kontakt z firm? odbywa się najczęściej poprzez recepcję. Wywarte na kliencie wrażenie oddziałuje na postrzeganie firmy jako partnera biznesowego. Od personelu recepcji wymaga się więc, aby był starannie dobrany, ubrany, znał języki obce, a także by znał strukturę firmy i przestrzegał zasad jej kultury organizacyjnej. Czy zawsze recepcji trzeba poświęcić aż tyle czasu i pieniędzy? Firmy, chc?c skupić się na swojej kluczowej działalności, usprawnić procesy i wprowadzić oszczędności, coraz częściej decyduj? się przekazać zarz?dzanie recepcj? firmie zewnętrznej.

Na polskim rynku s? już znane usługi polegaj?ce na zleceniu usługobiorcy prowadzenia księgowości firmy usługodawcy, zarz?dzania jego nieruchomościami, wykonywania dla niego obsługi prawnej i kadrowo-płacowej. Jednak outsourcing recepcji jest ci?gle nowości? na rynku usług tego typu. Do niedawna ograniczał się głównie do korzystania przez firmy z pracowników zapewnianych przez agencję pracy tymczasowej. Obecnie coraz więcej polskich i międzynarodowych firm decyduje się na kompleksowy outsourcing rozwi?zań recepcyjnych.

Recepcje rotuj?
Stanowiska recepcyjne odznaczaj? się wysokim stopniem rotacji. Jest to zjawisko charakterystyczne dla Polski. Na naszym dynamicznie rozwijaj?cym się rynku na stanowiskach recepcjonistek zatrudnione s? najczęściej osoby młode. Często s? to studentki, które pracę recepcjonistki traktuj? raczej jako pierwszy etap w swojej karierze.
W przypadku recepcji prowadzonej samodzielnie przez firmę, wysoki stopień rotacji personelu powoduje wzrost kosztów rekrutacji lub angażowania pracownika z agencji pracy czasowej. Dodatkowo, aby zapewnić stały i wysoki poziom pracy recepcji, jej nowi pracownicy powinni zostać nauczeni właściwej obsługi klientów i poznać firmę. Oznacza to dla specjalistów ds. personalnych i pracowników administracji dodatkow? pracę odbiegaj?c? od ich podstawowych zadań i priorytetów. Z kolei niewystarczaj?co wyszkolony personel recepcyjny może się przyczynić do pogorszenia wizerunku firmy.

Spotkanie poprowadzi Maciej Skórski - Dyrektor ds. Rozwoju, Sodexho Polska Sp. z o.o.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!