Klub HR

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) oraz odbędzie się w języku polskim

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Komunikacja plus – jak rozmawiać ze współpracownikami

 

Dzisiejsze czasy wymagaj? szybkich i skutecznych działań. Efektywne rozwi?zywanie problemów, zrozumienie potrzeb pracowników, natychmiastowe reakcje – tego wymaga się z kolei od nas. Jako, że zazwyczaj pracujemy zespołowo, w grupie ludzi, najczęstszym problemem w realizacji zadań jest nieskuteczna komunikacja. Okazuje się, że żeby osi?gn?ć cele najpierw trzeba rozumieć siebie nawzajem – aktywnie słuchać i jasno tłumaczyć.

Celem naszego spotkania jest znalezienie sposobów na wzmocnienie jakości komunikacji ze współpracownikami w firmie. Co tak naprawdę oznacza aktywne słuchanie, jak   zrozumiale przekazywać informacje, pomysły, idee? Jak dostosowywać swoj? komunikację do innych – czyli, jak rozmawiać z  pracownikami, z kierownikami szczeblowymi, a jak z zarz?dem?

Chcemy także omówić wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na  odbieranie przekazu – wspólnie zastanowić się nad błędami, których należy się wystrzegać i technikami, które ułatwiaj? nam komunikowanie.

To z kolei ł?czy się z umiejętności? bycia pewnym siebie i asertywnym w  momentach szczególnego napięcia. Często jesteśmy poddawani presji zarówno „z góry” firmy, jak i „z dołu”. Żebyśmy mogli dobrze funkcjonować i efektywnie wykonywać swoj? pracę, potrzebujemy radzić sobie z negatywnymi postawami naszych rozmówców – uczyć się oddzielać problem od emocji.

Podczas Klubu HR „Komunikacja plus – jak rozmawiać ze współpracownikami” Chcielibyśmy wspólnie z Państwem zastanowić się nad możliwościami rozwi?zań wzmacniaj?cych komunikację i przedstawić proste i skuteczne metody pozwalaj?ce na ułatwienie pracy i osi?gnięcie postawionych celów.


PROWADZĄCY: warsztat poprowadz? eksperci Piasecka&Żylewicz, firmy specjalizuj?cej się w obszarach training, coaching i solutions.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!