Klub HR


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) oraz odbędzie się w języku polskim.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie klubu HR, którego tematem będzie:

Platforma e-Dialog - Jak zwiększyć efektywność procesu zarz?dzania personelem i rekrutacji?

  Dynamiczne przemiany zachodz?ce na rynku pracy, przekształcenia w gospodarce oraz rozwój naukowo techniczny wymagaj? stosowania coraz to nowszych metod i narzędzi wspieraj?cych działania partnerów rynku pracy. Jednym z takich innowacyjnych rozwi?zań jest bezpłatny system informatyczny Platforma e-Dialog.System powstał w latach 2005-2008 jako rezultat Projektu Platforma e-Dialog (F0059 PL 75),   sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.   Został zaprojektowany i wykonany w oparciu o trzy elementy: • wyniki badania potrzeb małych i średnich firm, • przykłady najlepszych praktyk i podobnych rozwi?zań zastosowanych w innych krajach Unii Europejskiej oraz w dużych korporacjach • opinie ekspertów z dziedziny zarz?dzania zasobami ludzkimi. Wysoka funkcjonalność systemu Platforma e-Dialog wynika z jego modułowej architektury oraz z zastosowanych mechanizmów umożliwiaj?cych wprowadzanie danych bezpośrednio przez głównych graczy rynku pracy: przedsiębiorstwa sektora MŚP, instytucje edukacyjne, Urzędy Pracy, Akademickie Biura Karier i innych pośredników oraz osoby poszukuj?ce pracy.Na najbliższym spotkaniu zaprezentowany zostanie Internetowy system Platforma e-Dialog - narzędzie usprawniaj?ce zarz?dzanie personelem w Przedsiębiorstwach, a tym samym wpływaj?ce na zwiększenie ich konkurencyjności i adaptacyjności do zmieniaj?cych się warunków gospodarczych.

Funkcjonalność system Platforma e-Dialog polega m.in na:
-wsparciu procesu podnoszenia kwalifikacji pracownika w przedsiębiorstwie: cena pracownika, identyfikacja luki kompetencyjnych,
- wyszukanie szkoleń, skierowanie na szkolenie, ocena po szkoleniu, historia ocen) –

DATA:     wtorek, 31 marca 2009 r.GODZINA:     16.00 - 18.00MIEJSCE:     Siedziba CCIFP, ul. Mokotowska 19, WarszawaPROWADZĄCY:   Piotr Piasecki – Kierownik Projektu Platforma e-Dialog,   Michał Rzepnikowski, Piotr MecUprzejmie proszę o potwierdzenie obecności.Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) oraz odbędzie się w języku polskim.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!