Klub HR

Siedziba CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : Spotkanie jest bezpłatne, zarezerwowane tylko dla firm członkowskich

Passé

L'événement est terminé.

>

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie klubu HR, którego tematem będzie:

Zarz?dzanie procesami rozwojowymi w HR

w dobie oszczędności i cięcia kosztówCelem spotkania będzie analiza dostępnych metod i działań rozwojowych optymalnych w czasie kryzysu gospodarczego.
Jak wszyscy wiemy, jednym z pierwszych obszarów, w których czasach kryzysu ogranicza się koszty zwi?zane z inwestycjami w rozwój kapitału ludzkiego. Jeśli tak to jakie alternatywy ma HR? Jak? strategię warto przyj?ć oraz jakie s? praktyki stosowane w innych firmach?

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem zastanowić się nad alternatywnymi sposobami realizacji programów rozwojowych w firmie, wskażemy na możliwe i, naszym zdaniem, skuteczne kierunki działania.

Pochylimy się szczególnie nad obszarem możliwości diagnozy potencjału, zastanowimy się jak właściwie zdiagnozować i dalej rozwijać zasoby, które mamy w organizacji. Przyjrzymy się różnorodnym metodom wykorzystywanym w celu diagnozy potencjału (AC, DC, ocena 360), w tym kontekście zaprezentujemy także jedno z dostępnych obecnie na polskim rynku narzędzi - Kwestionariusz Stylów Zawodowych WAVE. Porozmawiamy o korzyściach i ograniczeniach zwi?zanych z ich wykorzystaniem, także pod k?tem optymalizacji kosztów przy równoczesnej dbałości o jakość rozwi?zań.

Jakie działania rozwojowe maj? obecnie sens? Które z programów warto zawiesić w czasie trudnej sytuacji rynkowej a które zintensyfikować? Które z działań można zrealizować wewnętrznie, a gdzie warto zainwestować we wsparcie firm zewnętrznych? Odpowiedzi na te i inne pytania zwi?zane z tematem poszukamy wspólnie z Państwem podczas kolejnego spotkania Klubu HR


DATA: środa, 24.06 2009 r.
GODZINA: 16.00 - 18.00
MIEJSCE: Siedziba CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa
PROWADZĄCY: Jadwiga Kuczkowska, Aleksadra Jankowska-Bożyk, PSI Polska

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na adres joanna.jaroch@ccifp.pl

Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) oraz odbędzie się w języku polskim.

Przy zgłoszeniu uczestnictwa bardzo prosimy o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu diagnozuj?cym kompetencje menedżerskie z wykorzystaniem Kwestionariusza Stylów Zawodowych WAVE.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!