Klub Handlu i Usług

Cena :
Bezpłatnie dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szanowni Państwo,
z przyjemności? zapraszamy na spotkanie w ramach
Klubu Handlu i Usług

Jak negocjować z zarz?dcami centrów handlowych?
Na co zwracać uwagę przed podpisaniem umowy o wynajem?
Jak oceniane s? perspektywy rozwoju małych sieci detalicznych w Polsce?

Najbliższe spotkanie Klubu poświęcone będzie problematyce wynajmu powierzchni handlowej. W spotkaniu wezm? udział: P. Pierre Couderq, Dyrektor firmy Couderq and Partners, który przedstawi specyfikę rynku nieruchomości w Polsce pod k?tem małych sieci handlowych, oraz P. Witold Kunert z P. Kacprzyk Kancelaria Prawna Mazars Polska Spółka komandytowa, radca prawny, który przedstawi aspekty prawne umów najmu.

Zapraszamy serdecznie we wtorek, 28 marca 2006 roku, o godzinie 17.15 do siedziby Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej mieszcz?cej się na ul. Mokotowskiej 19 (budynek Renaissance, przy Pl. Zbawiciela).

Spotkanie skierowane jest do Dyrektorów Generalnych, Dyrektorów Marketingu oraz Dyrektorów Zakupów i Sprzedaży firm z sektora Handlu i Usług. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i francuskim.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem : (22) 696 75 84 lub drog? mailow? : monika.constant(@)ccifp.pl .


Członkostwo w Klubach jest bezpłatne i imienne. Kluby s? struktur? nieformaln?, powstał? dzięki aktywności osób zainteresowanych przynależności? do danego Klubu, jak i jego współtworzeniem. Regularne spotkania osób tego samego zawodu lub specjalizacji, maj? na celu konstruktywn? wymianę doświadczeń i wiedzy, oraz współpracę.
  W czasie spotkań w ramach nowego Klubu wspólnie będziemy pracować nad wytworzeniem synergii między firmami z sektora Handlu i Usług w celu wzmocnienia ich wzajemnej konkurencyjności na rynku polskim.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!