Klub Handlu i Usług

Cena :
bezpłatnie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

JAK SPRAWDZIĆ EFEKTYWNOŚĆ SWOICH SPRZEDAWCÓW ?
JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ SPRZEDAŻ?

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach

Klubu Handlu i Usług

Kluby s? struktur? nieformaln?, powstał? dzięki aktywności osób zainteresowanych przynależności? do danego Klubu, jak i jego współtworzeniem. Regularne spotkania osób tego samego zawodu lub specjalizacji maj? na celu konstruktywn? wymianę doświadczeń i wiedzy, oraz współpracę. Uczestnictwo w Klubach jest bezpłatne.

W czasie spotkań w ramach nowego Klubu wspólnie będziemy pracować nad wytworzeniem synergii między firmami z sektora Handlu i Usług w celu wzmocnienia ich wzajemnej konkurencyjności na rynku polskim.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji, do której wprowadzenie wygłosi Pan Sébastien Voisset, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie CERP SP. Z O.O. Przedstawi on wybrane wyniki badań nt. "tajemniczego klienta" w reprezentowanych przez Państwa sektorach oraz zagadnienia zwi?zane z procesem pozyskiwania danych do badań marketingowych w sektorze Handlu i Usług.

Zapraszamy serdecznie w czwartek 23 czerwca 2005 roku, o godzinie 8.15 do siedziby Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce mieszcz?cej się na ul. Mokotowskiej 19 (budynek Renaissance, przy Pl. Zbawiciela).

Spotkanie skierowane jest do Dyrektorów Generalnych, Dyrektorów Marketingu oraz Dyrektorów Zakupów i Sprzedaży z sektora Handlu i Usług. Jego celem pierwszego spotkania będzie poznanie wzajemnych oczekiwań, jak również ustalenie zasad funkcjonowania Klubu.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem : (22) 696 75 80 lub drog? mailow? : ccifp(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!