Klub dyrektorów finansowych i administracyjnych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : Bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyr. finansowych i administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Jak ograniczać koszty, by nie stracić na jakości i bezpieczeństwie dostaw dla firmy? Dlaczego należy zacz?ć od kompleksowego audytu kosztów i zapotrzebowania na energię?

Badania prowadzone przez EBS – Business School we współpracy z grup? ExpenseReductionAnalysts na poziomie Europejskim wskazuj?, że koszt zakupu energii szeroko rozumianej jest najważniejszym wśród kosztów pośrednich przedsiębiorstw dla dyrektorów finansowych. Tym niemniej firmy, jako odbiorcy mog? wpływać zarówno na zakup energii jak i usług dystrybucyjnych w celu obniżenia tego budżetu.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości, jakimi dysponuj? odbiorcy energii na polskim rynku. Z jednej strony mamy do czynienia z oligopolami (sprzedaż energii elektrycznej), a z drugiej z monopolami (np. usługi dystrybucji energii elektrycznej, gazu czy ciepła).

Omówimy także możliwości ograniczania kosztów zarówno w zakresie sprzedaży energii, jak i usług dystrybucyjnych. Zagadnienia będ? ilustrowane studiami przypadków.

DATA: czwartek, 19 stycznia 2012, godz. 08:30 - 10:00MIEJSCE: siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

W programie:

  • Polski rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego z punktu widzenia odbiorcy.
  • Praktyka ograniczenia kosztów zakupu energii w firmach.
  • Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych.

Spotkanie w języku angielskim poprowadzi Krzysztof Golachowski, doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej od 9 lat zajmuj?cy się rynkiem energii, a w szczególności instytucjonalnymi odbiorcami energii, ciepła i gazu, we współpracy z Vincent Duthel z firmy ExpenseReductionAnalysts.

Partner merytoryczny:

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 stycznia 2012 na adres anna.silska@ccifp.pl------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt: Anna Silska, anna.silska@ccifp.pl, +48 22 696 75 99

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!