Kampanie reklamowe - aspekty prawne w marketingu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"

 

>

Program spotkania :

1.  Czym jest reklama?

2. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.

3. Przykłady reklam:

- sprzecznych z przepisami prawa;

- wprowadzaj?cych w bł?d;

- opartych na słowach kluczowych;

- uci?żliwych, pojawiaj?cych się w Internecie.

4. Jaka reklama porównawcza jest dopuszczalna? Przesłanki dopuszczalności reklamy porównawczej.

5. Zakaz reklamowania określonych produktów.

6. Etyka w reklamie. Przykłady nieetycznej reklamy

Prowadz?ca:

  Marta Miszczuk, rzecznik patentowy, radca prawny

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wył?cznych – szeroko rozumianych praw własności przemysłowej (patentów, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ochrony know-how, transferu technologii) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, także w internecie.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji zapocz?tkowane stażem w Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji (kartele). Analizuje zapisy umów pod k?tem ich zgodności z prawem konkurencji. Szkoli przedsiębiorców w  zakresie ich obowi?zków wobec konsumentów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na  Uniwersytecie w Hanowerze oraz w Rouen. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!