Język francuski prawniczy B2 (kurs roczny)


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

 

Zajęcia są prowadzone w okresie 12.10.2018 - 14.06.2019 (piątki) w godzinach 8.00-9.30

Kurs ma charakter praktyczny i skierowany jest do wszystkich osób mających do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka prawniczego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Zakres tematyczny kursu:

- rozszerzenie kompetencji, jakich wymaga się od prawników francuskojęzycznych w ich bież?cej pracy z klientem:

 • język pisany  : redagowanie różnego typu maili, pism procesowych, opinii prawnych – właściwy dobór terminologii oraz zachowacie odpowiedniego rejestru języka
 • język mówiony: odbywanie spotkań z klientami oraz prawnikami francuskojęzycznymi

- wypowiedzi i prezentacje na różne tematy prawnicze

- opisywanie i komentowanie orzeczeń

- poszerzenie wiedzy w zakresie prawa francuskiego, z uwzględnieniem ewentualnych pytań i propozycji uczestników kursu ważnych z punktu widzenia ich codziennej praktyki

- omówienie różnych etapów postępowania cywilnego i karnego w celu umożliwienia uczestnikom lepszej orientacji w przebiegu tych procedur oraz znalezienia właściwych odniesień dla systemu polskiego

- ćwiczenia leksykalne, elementy gramatyki języka prawniczego

W programie mog? być uwzględnione - w zależności od potrzeb członków grupy, m.in. :

 • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego
 • poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna
 • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                         
 • prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
 • prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe
 • prawo bankowe i ubezpieczeniowe,
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo rodzinne
 • umowy, zobowi?zania umowne i inne
 • umiejętności   sporz?dzania opinii prawnych w języku francuskim, rozmowy   oraz korespondencji z klientem

Kurs jest również   przewidziany jako kontynuacja kursu języka prawniczego B2 - poprzednich edycji kursu języka francuskiego prawniczego w CCIFP.

Czas trwania:

Październik 2018 – czerwiec 2019 :   w pi?tki od 8:00 do 9:30, w siedzibie CCIFP.

Ł?cznie = 60 godz. lekcyjnych raz w tygodniu

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Cena i zapisy

 • 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (październik i styczeń).

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 10 października

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!