Język francuski biznesowy dla początkujących - A1 - kurs roczny


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
zależy od daty zapisu

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Program zajęć został przygotowany z myślą o osobach, które w przeszłości miały już pierwszy kontakt z językiem francuskim. Kładziemy nacisk na praktyczną umiejętność stosowania podstawowych zwrotów w mowie i piśmie, jak również na naukę podstaw gramatyki, tak aby bez problemu odnaleźć się w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych. Uczestnicy zapoznają się także z różnicami kulturowo-biznesowymi pomiędzy Francją a Polską.

 

>

Metoda kładzie nacisk na  praktyczny  aspekt znajomości języka,   traktowanego   jako narzędzie pozwalaj?ce   na bezproblemowe odnalezienie się w ważniejszych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Po ukończeniu kursu trwaj?cego  60  godzin  lekcyjnych słuchacze powinni posiadać   następuj?ce kompetencje językowe:

umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w języku francuskim w najprostszych i typowych sytuacjach życiowych oraz zawodowych takich jak:

  • rozumienie i redagowanie prostych e-maili, listów handlowych i notatek,
  • wypełnienie formularza,
  • przekazywanie fundamentalnych informacji na temat siebie i swojej pracy,
  • podstawowa komunikacja podczas spotkań biznesowych,
  • umawianie spotkań telefonicznie lub e-mailem,
  • komunikowanie swojego planu dnia,
  • zamawianie posiłków w restauracji,
  • pobyt w hotelu

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia kursu.

Cena i zapisy:

Cena zależy od daty zapisu.

Do 10 września:

  • 2500 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2750 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Od 10 września do 3 października:

  • 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 10 października

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!