Jak usprawnić systemy decyzyjne w przedsiębiorstwie ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podejmowanie właściwych i szybkich decyzji jest podstawą dziania każdego menedżera i głównym czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce firmy

 

>

Program spotkania:

 • Część 1 (1,5 godz.):
  • Problemy w procesach decyzyjnych;
  • Niedobór i nadmiar informacji;
  • Jak ukształtować efektywny system  decyzyjny;
  • System informacyjny przedsiębiorstwa;
  • Istota, zadania i instrumenty controllingu.
 • Część 2 (1 godz.):
  • Istota, zadania i instrumenty controllingu (c.d.);
  • Zapotrzebowanie decydentów na  informacje decyzyjne;
  • Pozyskiwanie informacji menedżerskiej;
  • Jak przygotować właściwe raporty.

Prelegent :

dr JACEK GOLISZEWSKI Dyrektor, Dział Doradztwa

Jacek Goliszewski posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym i  operacyjnym dla spółek z  różnych branż zdobyte podczas pracy w  Polsce, Niemczech i Rosji w firmach z tzw. "Wielkiej Czwórki" oraz na  stanowiskach dyrektora generalnego MIK Poland i  członka zarz?du odpowiedzialnego za finanse i integracje w filii Kraft Jacobs Suchard.

Specjalizuje się w projektowaniu i  wdrażaniu wspomaganych komputerowo systemów decyzyjnych, controllingu, systemów planowania, budżetowania i  decyzyjnego rachunku kosztów, zarz?dzaniu procesami, controllingu strategicznym oraz zarz?dzaniu finansami i  optymalizacjach kosztowych. Prowadzi ponadto wiele szkoleń z zakresu controllingu i  rachunkowości zarz?dczej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu controllingu i rachunkowości zarz?dczej oraz jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarz?dcza”

Jacek Goliszewski jest absolwentem Wydziału Zarz?dzania na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy) i posiada tytuł doktora w z zakresu controllingu i finansów Uniwersytetu Warszawskiego

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!