Jak uporać się z różnicami kulturowymi, aby wzajemna współpraca była bardziej owocna (II)

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Spotkanie dla Francuzów, w języku francuskim : Jak wypracować skuteczny model współpracy z polskimi interlokutorami przezwyciężając francusko-polskie różnice kulturowe.

>

Program:

  • Zapoznanie się z regułami obowi?zuj?cymi w podejściu interkulturowym
  • Jakiego rodzaju „dekodery” pomog? nam lepiej zrozumieć Polaków?
  • Co powinniśmy wiedzieć z przeszłości Polski, aby lepiej zrozumieć jej teraźniejszość?
  • Przyjrzenie się na nowo  ?  wizytówce   ? Polski z uwzględnieniem specyficznych aspektów   geograficznych, historycznych, socjologicznych i ekonomicznych
  • Zrozumienie polskiej mentalności w kontekście kilku kluczowych elementów  :      

- duma narodowa versus przewrażliwienie

-   polska gościnność i stosunek do przybyszy z innych krajow

-   pozycja i rola kobiety w polskim społeczeństwie (rodzina, środowisko profesjonalne)

-   pozycja   rola mężczyzny w polskim społeczeństwie

-   komunikacja

-   „drażliwe tematy”

-   poczucie czasu

-   dress code

-   zjawisko międzypokoleniowe

-   wpływ transformacji ostatnich lat na życie i mentalność Polaków

-   inne…

  • Odkrycie/Skonfrontowanie percepcji Polaków przez Francuzów i vice versa
  • Jakich „pułapek” unikać i   jakie złote reguły wypracować, aby wzajemne   relacje były jak najbardziej harmonijne

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 7 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.
  
Posiada podwójn? – polsko-francusk? kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.
Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych. Najpierw wieloletnie doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w japońskiej firmie Ricoh - światowego lidera w dziedzinie reprografii, a następnie   doświadczenia konsultanta-coacha, trenera zdobyte we francuskich firmach konsultingowych.   
Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).
Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).
Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.
Żyj?c i pracuj?c w dwóch krajach jednocześnie, Magdalena odgrywa role mediatora w zetknięciu się odmiennych kultur oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia polsko-francuskich różnic kulturowych.
Jednocześnie poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.
W pracy z zespołami poprzez innowacyjna metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „inteligencji kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!