Jak uporać się z różnicami kulturowymi, aby wzajemna współpraca była bardziej owocna? (I)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie dla Polaków, w języku polskim : Jak lepiej poznać i zrozumieć mentalność Francuzów, aby wypracować skuteczny model współpracy z francuskimi interlokutorami?

 

>

Co rzutuje na specyfikę zachowania i mentalność Francuzów  ?

Jak lepiej zrozumieć zachodz?ce procesy w relacjach francusko-polskich maj?cych wpływ na wzajemn? współpracę?

Jakie s? francuskie reguły funkcjonowania?

W jaki sposób pogłębienie swojej wiedzy i świadomości na temat różnic kulturowych, może poprawić wzajemne zrozumienie i współpracę?

Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te właśnie pytania w czasie warsztatów poświęconych różnicom interkulturowym. Zapraszamy.

Program

1. Krótki wstęp do menedżmentu interkulturowego
2. Co powinniśmy wiedzieć z przeszłości Francji, aby lepiej zrozumieć obecne zachowanie i postawy Francuzów ?
3. Zrozumienie francuskiego sposobu zarz?dzania w kontekście następuj?cych elementów  :        

  • relacji do czasu
  • kultury tzw. implicite vs. explicite
  • kultury indywidualnej vs. kolektywnej
  • kultury honoru vs. kultury kontraktu
  • dystansu hierarchicznego : długi vs. krotki

4. Uświadomienie sobie aspektów francuskiej kultury biznesowo-menedżerskiej przez pryzmat następuj?cych   elementów:

  • zaufanie, odwaga, podejmowanie ryzyka
  • podejmowanie decyzji, arbitraż
  • delegowanie, kontrolowanie (potrzeba feed-back’u)
  • komunikacja, potrzeba syntezy i struktury

5. Odkrycie/Skonfrontowanie percepcji Polaków przez Francuzów

6. Odkrycie czego Francuzi mog? oczekiwać od Polaków?

7. Jakich „pułapek” unikać i   jakie złote reguły wypracować, aby wzajemna współpraca była jeszcze bardziej efektywna?

15 maja zapraszamy na warsztaty dla Francuzów, w języku francuskim na temat mentalności Polaków.

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 6 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Posiada podwójn? – polsko-francusk?  kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie ci?gle go wzbogaca poprzez prace z dużymi korporacjami takimi jak Alcatel-Lucent, Lactalis, L’Oréal, Crédit Agricole, Axa, Valéo, Faurecia (na rynku francuskim) oraz   l’Oréal Polska, EDF Polska, Crédit Agricole Polska, Lactalis Polska, BIP, Auchan Polska, Immochan, Sodexo Motivation Solutions, RD Bud (na rynku polskim).

Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow? w dużych koncernach międzynarodowych: doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w ci?gu 10 lat pracy dla światowego lidera w dziedzinie reprografii - japońskiej firmy Ricoh, następnie praca w konsultingu w zakresie zasobów ludzkich wykonywana w firmie Dynargie International oraz paryskiej firmie Pilotis, jako   konsultant-coach, trener.  

Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne – magister filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, rozszerzone następnie podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).

Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” - Vincent’a Lenhardt’a (prekursora coachingu we Francji), oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).

Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.

W ramach swojej działalności jako konsultant-coach, wierz?c w kluczowe znaczenie   rozwoju kapitału ludzkiego, Magdalena wspiera regularnie wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi: jak rozwin?ć umiejętności lidera, menedżera-coacha, czy po prostu skutecznego komunikatora w poł?czeniu z rozwojem osobistym?

Poprzez prace z ich zespołami przyczynia się do rozwijania inteligencji zbiorowej i tzw.”kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Narzędzia, jakie Magdalena wykorzystuje w swoich interwencjach, to Gestalt, Analiza Transakcyjna,   Podejście Systemiczne, Metoda Insights (certyfikat Insights Discovery).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!