Jak poprawić rentowność firmy? Doskonałość w polityce cenowej i sprzedaży


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zmiany w obrębie zarz?dzania cenami i sprzedaży maj? z reguły bardzo znacz?cy wpływ na marżę przedsiębiorstwa. Dla przykładu, aby podnieść masę marży o 40%, wystarczy zwiększyć ceny o 10% (przy założeniu pocz?tkowej marży procentowej na poziomie ok. 25%). Co więcej, optymalizacja cen nie wymaga z reguły znacz?cych wydatków kapitałowych i jest łatwiejsza w przeprowadzeniu w stosunku do np. restrukturyzacji operacyjnej.

Podczas spotkania eksperci PwC porusz? m.in. następuj?ce kwestie:

  • Czym jest sales excellence (doskonałość sprzedażowa) i jaki ma wpływ na funkcjonowanie firmy?
  • Jakie znaczenie ma pricing (polityka cenowa) w budowaniu strategii przedsiębiorstwa?
  • Jakie s? najczęstsze błędy popełniane przez firmy w prowadzeniu polityki cenowej i jak ich unikn?ć?

Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych będ? mogli Państwo poznać podczas seminarium.

Osoby prowadz?ce:
dr Maciej Kraus, dyrektor w dziale doradztwa strategicznego w PwC. Ekspert w dziedzinie: Zarz?dzania cenami, Systemów motywacyjnych, Zarz?dzania sprzedaż?, Zarz?dzania promocjami, Branży przemysłowej
Doktorat w obszarze strategii zarz?dzania cenami (jedyny doktorat w tym obszarze w Polsce). Wykładowca Stanford University i Uniwersytetu Warszawskiego

Remigiusz Piwowarski, menedżer w dziale doradztwa strategicznego w PwC. Ekspert w dziedzinie: Strategii sprzedaży, Budowy efektywnych zespołów sprzedażowych, Badań rynku B2B, Optymalizacji procesów sprzedażowych, Zarz?dzania cenami. Dyplom MBA z INSEAD (Francja, Singapur)

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!