Jak podnieść efektywność grupy? Motywowanie członków zespołu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Czy wiesz co wpływa na motywację u ludzi? W jaki sposób zwiększyć motywację współpracowników do działań wspólnie realizowanych? Jakie techniki i style argumentowania wykorzystywać, aby poprawić motywację w zespole?

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniej?cymi technikami motywowania zespołu, z wpływem motywowania na nasz? efektywność oraz ze sposobami aktywowania pracowników.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznanie najważniejszych rodzajów motywowania wpływaj?cych na ludzk? aktywność
 • Umiejętność indywidualnego podejścia do współpracowników i rozbudzanie u nich motywacji
 • Trening budowania argumentacji dostosowanej do różnych typów osobowości pracowników
 • Umiejętność zastosowania technik motywowania pracowników w praktyce

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie jest kierowane do szefów zespołów, kierowników i managerów, oraz wszystkich tych osób, które dostrzegaj? potrzebę rozwoju umiejętności w zakresie motywowania, zwiększenia efektywności działań zespołowych oraz podnoszenia komfortu pracy własnej i współpracowników.

Formuła szkolenia:
W ramach przygotowania do szkolenia uczestnicy otrzymaj? test daj?cy możliwość określenia własnych zasobów w zakresie kierowania oraz motywowania zespołu. Celem testu jest określenie własnych celów na pracę podczas szkolenia.

Program szkolenia:

 1.    Rodzaje motywatorów.
 2.    Rozpoznawanie kluczowych potrzeb pracownika.
 3.    Typy osobowości pracowników a rodzaje wzmocnień motywacyjnych.
 4.    Komunikacja motywuj?ca.
 5.    Informacja zwrotna, jako podstawa budowania relacji w zespole.
 6.    Konstruktywna krytyka.
 7.    Rola pozytywnych wzmocnień w komunikacji z pracownikiem.
 8.    Jak delegować korzystaj?c z motywacji pracownika.
 9.    Udzielanie informacji zwrotnych.
 10.    Role kierownicze a motywacja.

Szkolenie poprowadzi:

Robert Milczarek - Menadżer, trener biznesu, psycholog. Jest doświadczonym specjalist? w projektowaniu i zarz?dzaniu projektami HR oraz w sprzedaży i zarz?dzaniu sprzedaż? produktów i usług w HR i szkoleń, które zdobył pracuj?c w sektorze bankowym oraz zarz?dzaj?c zespołami projektowymi w agencjach doradztwa personalnego. Projektuje i realizuje szkolenia w zakresie: wykorzystania nowoczesnej psychologii, wpływu społecznego i NLP w sprzedaży, zarz?dzaniu zespołami, intermentoringu w różnorodnym zespole pracy, komunikacji, asertywności, negocjacjach, obsługi Klienta, motywacji, zarz?dzania konfliktem, typologii osobowości w biznesie oraz wywieraniu wpływu i autoprezentacji.

Partner merytoryczny:

http://www.ides.com.pl/

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!